Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2019-10-31 10:53 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola F – 2 Bild SO (år 1-3) Svenska Idrott och hälsa

Innehåll

Skapandeverksamhet i åk 1 HT

 

Konkretisering av syfte

Eleverna skall ges möjlighet att pröva olika estetiska uttrycksformer tekniker och material. Detta gör vi genom att använda oss av temat "trafik" Målet är att alla ska prova de olika teknikerna.

Undervisningens innehåll 

Barnen får träna att använda färger,papper, sax, lim, ord etc. Eleverna skall ges möjlighet att realisera sina idéer utifrån vår introduktion. Vi ger sedan eleverna stöd i form av hjälp med förutsättningarna. Vi ser till att material finns tillgängligt.  

Tidsperspektiv

Detta kommer att löpa under hela terminen, med en ny estetisk uppgift i veckan. Eleverna väljer sedan sedan själva om de vill börja på den nya eller att fortsätta på en redan påbörjad.  

 Ansvarig

Vi turas om att ansvara för introduktion för nya uppgifter. Detta bestäms på veckans avdelningsplanering.

Utvärdering

Eleverna får efter avslutad aktivitet utvärdera("tumme upp, tumme ned) uppgiften. Pedagogerna utvärderar och anpassar löpande.

 

Förslag på uppgifter

 • Trafikmärken Prat och visa storbild på olika trafikmärken(ex herr gåman/övergångställen, stoppskylt, trafikljus etc) Ge eleverna en stencil på de olika vägmärkena och låt dem måla i rätt färger. Visa storbild på en cykel, gå igenom lysen och reflexer. Låt eleverna måla en cykel där dessa delar är utmärkta, namnge även de olika cykeldelarna.
 • Fordon Visa storbild på en cykel, gå igenom lysen och reflexer. Låt eleverna måla en cykel där dessa delar är utmärkta, namnge även de olika cykeldelarna.
 • Min skolväg Låt eleverna rita sin egen skolväg. Märk ut hur många övergångsställen, vägskyltar de behöver passera. Ta hjälp av en vuxen med att ta tid på hur lång tid det tar att gå/cykla/åka bil från hemmet till skolan.
 • Vägmärkesbingo Tryck upp en bingostencil med olika vägmärken(som ni gått igenom tidigare). Dra ett vägmärke och låt eleverna måla märket i rätt färg. När alla bilder är målade är man klar. Skriv även under bilden vad märket betyder/heter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: