Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi

Skapad 2019-10-31 11:43 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 5 – 6 Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

Ämnets syfte är att du ska få förutsättningar att utveckla din förmåga att... 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Så här ska vi arbeta...

 • gemensamma genomgångar.
 • titta på program kopplade till ämnet.
 • eget- och grupparbete.
 • söka fakta och arbeta i böcker, kopierat material och arbeta digitalt.
 • titta på olika filmer kopplade till arbetsområdet.

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan förklara, använda och förstå olika begrepp inom geografi.
 • för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
 • kan visa dina kunskaper om natur- och kulturlandskap och hur du visar det genom att föra underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 •  kan undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker och föra resonemang om olika källors användbarhet.
 • vid fältstudier använder kartor och enkla geografiska verktyg
 • kan visa på dina kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och hur du visar det genom att med säkerhet kan beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • i resonemangen beskriver samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkning är fördelad.
 • hur du resonerar kring frågor som rör hållbar utveckling och att du kan ge underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
 • för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: