Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-10-31 11:51 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 2 – 4 NO (år 1-3) Matematik SO (år 1-3) Svenska
Arbeta med rymden jämte skolan. Hur ser rymden ut? Är det bara mörker? Försöka återskapa rymden med eleverna.

Innehåll

Skapandeverksamhet årskurs 2 HT

 

 

 

Konkretisering av syfte

 

Eleverna skall ges möjlighet att pröva olika estetiska uttrycksformer tekniker och material. Detta gör vi genom att använda oss av temat "Rymden" Målet är att alla ska prova de olika teknikerna.

 

Undervisningens innehåll 

 

Barnen får träna att använda akrylfärger, gips, vatten, ballonger ,papper, sax, lim, ord etc. Eleverna skall ges möjlighet att realisera sina idéer utifrån vår introduktion. Vi ger sedan eleverna stöd i form av hjälp med förutsättningarna. Vi ser till att material finns tillgängligt.  

 

Tidsperspektiv

 

Detta kommer att löpa under hela terminen, med en ny estetisk uppgift i veckan. Eleverna väljer sedan sedan själva om de vill börja på den nya eller att fortsätta på en redan påbörjad.  

 

 Ansvarig

 

Vi turas om att ansvara för introduktion för nya uppgifter. Detta bestäms på veckans avdelningsplanering.

 

Utvärdering

 

Eleverna får efter avslutad aktivitet utvärdera uppgiften. Pedagogerna utvärderar och anpassar löpande.

 

 

 

Förslag på uppgifter

 

 • Stjärnbild Skriv ut färdigtryckt mall över de olika stjärntecken. Eleven ska då rita sitt eget stjärntecken på ett svart papper, märk ut stjärnorna med tex klistermärken (guldstjärnor)
 •  Planeter Eleverna delas in i grupp (pedagog delar in eller eleverna själva) Varje grupp får en egen planet. De skall sedan återskapa planeten tillsammans, Blås upp en ballong samspela med de andra grupperna för att få rätt storlek på ballongen, använda sig av gipsremsor, sedan måla när den torkat. Häng sedan upp dem i rätt ordning med hjälp av eleverna. Vilket planet ska hänga var? Skall det vara ett större avstånd mellan några planeter?
 •  Rymdraketer Använd er av toalett rullar, färgat papper, kräppapper. Eleverna får fria händer att designa sin egen rymdraket de kan hänga upp i taket med planeterna.
 • Rymdmålning Eleven får ett tjockt vitt papper, de skall sedan klicka ut färgkluttar (akryllfärg)runt om på pappret, lägger på plastfolie, använder sedan händerna till att blanda färgerna till ett så kallat svart hål. skvätt sedan på vit färg på målningen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: