Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntid

Skapad 2019-10-31 12:02 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 2 – 4 Bild Svenska SO (år 1-3)
Hur såg en forntidby i Sverige ut ? Hur levde människorna under den tiden? Fanns det djur, i så fall vilka djur?

Innehåll

Skapandeverksamhet i åk 3 HT

 

Konkretisering av syfte

Eleverna skall ges möjlighet att pröva olika estetiska uttrycksformer tekniker och material. Detta gör vi genom att använda oss av temat "trafik" Målet är att alla ska prova de olika teknikerna.

Undervisningens innehåll 

Barnen får träna att använda färger,papper, sax, lim, ord etc. Eleverna skall ges möjlighet att realisera sina idéer utifrån vår introduktion. Vi ger sedan eleverna stöd i form av hjälp med förutsättningarna. Vi ser till att material finns tillgängligt.  

Tidsperspektiv

Detta kommer att löpa under hela terminen, med en ny estetisk uppgift i veckan. Eleverna väljer sedan sedan själva om de vill börja på den nya eller att fortsätta på en redan påbörjad.  

 Ansvarig

Vi turas om att ansvara för introduktion för nya uppgifter. Detta bestäms på veckans avdelningsplanering.

Utvärdering

Eleverna får under projektet skriva projektloggar. Efter avslutad aktivitet utvärderas uppgiften genom genomgång av projektloggarna och en kortare sammanfattning. Pedagogerna utvärderar och anpassar löpande.

 

Förslag på uppgifter

 • Mammutpyssel Klipp ut delarna till mammuten, limma och knåpa ihop den. Går bra att måla mammuten om man vill. (http://www.ungafakta.se/pyssel/skapa/mammutskelett/. eller http://www.ungafakta.se/pyssel/klipp/vikdjur/  )
 • Forntidsby Skapa en forntidsby tillsammans. Gör människor, djur, hyddor, inlandsisen, båtar, smycken, vapen etc. Använd naturmaterial om möjligt(stenar, pinnar, gräs mm). Använd även material som ull, lera, färg mm. Eleverna skriver även en sammanfattande text om vad de har skapat och vad det användes till. Ett projekt som kan fortlöpa och utökas under hela terminen.
 • Forntidsteater Dela in eleverna i små grupper om ca 3-6 st. Låt grupperna öva och göra en kort dramatisering(rollspel) om forntiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: