Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Utevistelse (FRIPP) Alingsås

Skapad 2019-10-31 12:15 i Ingaredsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Varje dag går vi ute och leker på skolgården.

Innehåll

 

Syfte, generativ frågeställning 

 Fysisk aktivitet, samarbete, för att öka eleverna kreativitet inom lek. 

 Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Natur och samhälle

 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 

 

Inför utvärdering

 Hur eleverna leker i grupp och själva? Hur är sammanhållningen i gruppen ute? Är alla med och leker? 

Aktivitet

 Varje dag har vi aktiviteten utevistelse, vi är ute och leker på skolgården, ibland kan vi gå iväg till när liggande lekplatser. Vi erbjuder eleverna lek med olika redskap.  

 

Dokumentation och uppföljning

Vi tittar på hur elevgruppen fungerar under aktiviteten, vi pratar om aktiviteten på våra planeringar och gör en stor utvärdering vid terminsslut.  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: