Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och relation

Skapad 2019-10-31 12:19 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 3 – 5 Svenska SO (år 1-3) Bild Matematik NO (år 1-3)
Hur ser kroppen ut på insidan? Tillsammans med eleverna återskapar vi olika organ och tittar närmare på kroppens alla färger. Diskuterar känslor och relationen till sin kropp och andras.

Innehåll

Skapandeverksamhet i årskurs 2 VT

 

 

 

Konkretisering av syfte

 

Eleverna skall ges möjlighet att pröva olika estetiska uttrycksformer tekniker och material. Detta gör vi genom att använda oss av temat "Kroppen och relation" Målet är att alla ska prova de olika teknikerna.

 

Undervisningens innehåll 

 

Barnen får träna att använda färger,papper, sax, limpistol, plastpåse, sugrör, ord etc. Eleverna skall ges möjlighet att realisera sina idéer utifrån vår introduktion. Vi ger sedan eleverna stöd i form av hjälp med förutsättningarna. Vi ser till att material finns tillgängligt.  

 

Tidsperspektiv

 

Detta kommer att löpa under hela terminen, med en ny estetisk uppgift i veckan. Eleverna väljer sedan sedan själva om de vill börja på den nya eller att fortsätta på en redan påbörjad.  

 

 Ansvarig

 

Vi turas om att ansvara för introduktion för nya uppgifter. Detta bestäms på veckans avdelningsplanering.

 

Utvärdering

 

Eleverna får efter avslutad aktivitet utvärdera uppgiften. Pedagogerna utvärderar och anpassar löpande.

 

 

 

Förslag på uppgifter

 

 • Självporträtt (inuti) Använd papper på långrulle, eleverna skall försöka hjälpas åt att måla av varann liggandes på pappret. Därefter måla ut så mycket det kan om vad som finns inuti kroppen, skelettet, de inre organen mm. Låt eleverna hjälpa varandra. Diskutera sedan med elever om kroppen, eleven kan markera ut de delar av kroppen som är känsliga med en röd markering. 
 •  Bakåtvänt självporträtt Låt varje elev dra ett namn från barngruppen, de ska sedan måla ett porträtt av den person den har fått upp. Det behöver inte vara ett ansikte utan saker som representerar den personen, tex någon sport, aktivitet, djur. Eleven ska sedan fylla "porträttet" med snälla ord om personen. Tanken med denna uppgift är att öka barnens självkänsla. 
 • Inreorgan Försöka att återskapa de inreorganen. Tex hjärtat, lungorna, ögonen, munnen, tarmarna. Barnen delas in i grupper med hjälp av en pedagog eller själva, de får sedan ett organ de ska återskapa. Återskapa tex lungan, ta ett titt på hur de ser ut, kan man använda plastpåsar? Toalettrullar? Låt elevernas fantasi flöda i skapandet (tanken med uppgiften är att eleverna ska hitta en lösning som passar för deras grupp och organ.) Bygg sedan ihop de inre organen på en stor kropp. 
 • Öka självkänslan Dela in eleverna i mindre grupper, diskutera med eleverna om vad man mår bra av att höra. Hur visar man att man uppskattar någonting hos en vän eller någon man knappt pratar med? Sätt sedan ett papper på varje elevs rygg, dela ut olika färgpennor (blir lättare att hålla koll på vem som skrivit vad) låt sedan barnen skriva något snällt till varandra på varandras rygg. De ska ej vara medvetna om vem som skriver vad. När alla sedan har skrivit på allas ryggar samlar en pedagog in alla papper. Renskriver dem och sätter upp de som ett fint diplom. Tanken med denna uppgift är att öka elevens självkänsla, att eleverna skall veta att de är omringade av vänner som tycker om en, att skolan är en tryggmiljö. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: