Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft, en grund

Skapad 2019-10-31 12:24 i Racklöfska skolan Åre
Hur eleverna arbetar med att ta till sig ämnet om vatten och luft
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Teknik
Vatten och luft

Innehåll

 

Förväntat resultat:

Eleven ska:

få lära sig begrepp om vattnets olika tillstånd som fast, flytande eller gasform.

kunna beskriva vattnets kretslopp, (olika förändringar som avdunstning och kondensation) och hur vatten kan förorenas. 

ha förståelse för vilka ämnen vattenmolekylen är uppbyggd av. 

kunna begreppet atom och molekyl

också ha kunskap om att luft är en blandning av gaser och har vissa egenskaper. 

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta på olika sätt och med olika läromedel, tex:

-Koll på NO, se uppgift

boken om Fysik och Kemi s. 48-59
-se på film
-genomföra enkla undersökningar i redovisande form
-rita förklarande bilder
-samtal och diskussioner i klass och i grupp

 

Begrepp:

vattenmolekyl, fast, flytande, gasform, avdunstning, kondensation, kokpunkt, smältning, syre, kväve, väte, molekyl, lufttryck, syrebrist, högtryck, lågtryck, atmosfär, havsdjup, undertryck, tryckkammare, hydraulik, tryckluft, föroreningar, växthuseffekt, surt regn, kol och olja

 

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/biologi/natur-och-samhalle/ekosystem/vattnets-kretslopp

med inlogg via google

använd din zonline-adress

 

Examination

Du visar dina kunskaper genom att muntligt besvara frågor och visa bilder och anteckningar angående området. 

Bedömning

Vad kommer att bedömas:
 din förmåga att

 • beskriva och illustrera dina arbeten om luft och vatten. 
 •  delta aktivt under lektioner, och vid experiment.
 •  använda din kunskap och berätta muntligt eller skriftligt om vattnets kretslopp

 

Uppgifter

 • Texthäfte Vatten och luft

 • Frågor till vatten och luft

 • begrepp angående vatten

 • Luft och tryck

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: