Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 5 ht-20 Maskinsömnad/Lappteknik

Skapad 2019-10-31 12:27 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 5 Slöjd
Vi ska sy en orm med återbruksmaterial och med hjälp av tekniken, lappteknik. Förr lappade och lagade man sina kläder tills de knappt höll ihop. Av de gamla håliga lakanet rev man smala remsor som sedan vävdes till trasmattor mm. Olika textilier gjordes till nya av de delar som fortfarande gick att använda. Möjligheterna är nämligen oändliga när det kommer till just återbruk.

Innehåll

 

 Vi syr en orm med återbruk och lappteknik.                                      

Tid: Höstterminen 2020 V:46 - 50

Uppgift:

Din uppgift är att sy en orm med återbruk och med hjälp av tekniken, lappteknik.
Du väljer själv textila återbruksmaterial och kombinerar i olika mönster och färger.

Vi tar även vara på stuvbitar från lapplådan och tar vara på stoppningen från gamla kuddar.

 

Syfte till att Varför ska vi arbeta med det här?

Ge eleven insyn i vilka möjligheter som finns i att återvinna material och ge dem en personlig prägel. Samt att ge eleverna en chans att använda sig av tekniker de redan lärt sig samt att de får möjlighet att lära sig nya tekniker.

 

Det här ska du lära dig:

 • Lär oss om olika material och vilka material som är bättre för miljön.
 • Lär oss hur vi kan återanvända gamla saker i stället för att slänga dem.
 • Hantverkstekniken Lappteknik.
 • Att följa en enklare beskrivning.
 • Hantverkstraditioner kring lappteknik.

Vad ska jag kunna?

 • Visa hela vägen i mitt arbete från skiss till färdig produkt.
 • Berätta om olika material.
 • Återberätta vad jag kan göra för en bättre miljö.

Det visar du genom att:

 • Deltar aktivt i diskussioner om olika material och miljöfrågor.
 • Tar ansvar för mitt egna arbete från skiss till färdig produkt.
 • Dokumenterar mitt arbete.
 • Gör minst en skiss på min ide. 

 

 

 

Undervisning och arbetsformer.

Vi kommer träna på:

Följa en arbetsbeskrivning/instruktioner. olika tekniker och slöjdspecifika begrepp som hör till arbetet. Vi ska tänka på miljön under arbetets gång, tex hur man lägger mönstret på tyget för att spara tyg, använda rester av andras skapande eller återanvända andra textila föremål tex kläder, men även miljön i slöjdsalen. Värdera och utvärdera ditt arbete muntligt/skriftligt, ev. andras arbete.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

Vad ska bedömas:

Jag kommer att titta på hur du:

Formge:

 • Använder färg och form för att göra arbetet personligt.
 • Har egna idéer.

Framställa:

 • Hanterar verktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Behärskar olika hantverkstekniker och metoder.
 • Följer instruktioner.

Välja och motivera:

 • Väljer lämpliga verktyg och redskap.
 • Tänker på miljön under arbetets gång.

Analysera, värdera och tolka.

 • Använder olika ord som är speciella för slöjd.
 • Värderar ditt arbete och ditt föremål.

 

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur du arbetar och gör olika val på lektionerna och under arbetets gång får du formativ feedback.

Vi tittar tillsammans på ditt färdiga arbete och din utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsunderlag i slöjd

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknike

Slöjdföremål
Eleven kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet med några hant-verkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med några hantverks-tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **utvecklade** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som eleven själv har sökt upp**.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ge omdömen
Eleven kan ge **enkla** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: