Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia, grunden för vår existens

Skapad 2019-10-31 14:32 i Aroseniusskolan Ale
Introduktion till Materia och Värme.
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi
Vi ska under veckorna 45-50 arbeta med området materia i både fysik och kemi.

Innehåll

Lärandematriser

 

   Texten som tillhör delas ut i ett fysiskt exemplar, men här finns länken till häftet:

https://eduale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cartor001_ale_se/EQIhtasKehdLtA91urFYeGQBXG9LY5-uO-PNoCEDFLxkCw?e=NAs0Ho

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Instruktion, dela sand och salt åt

 • Fakta om grundämnen

 • Laboration: Mäta volym på oregelbundna föremål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Ke
Materia

Rubrik 1

Fysiken i naturen och samhället
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Partikelmodell för att beskriva och förklara: fasers egenskaper och fasövergångar
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om fasers egenskaper och fasövergångar och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om fasers egenskaper och fasövergångar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om fasers egenskaper och fasövergångar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
Partikelmodell för att beskriva och förklara: densitet och volym
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om volym, massa och densitet och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om volym, massa och densitet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om volym, massa och densitet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
Partikelmodell för att beskriva och förklara: temperatur
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om temperatur och visar det genom att ge exempel och beskriva det med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om temperatur och visar det genom att förklara och visa på samband inom det med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om temperatur och visar det genom att förklara och visa på samband om det och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Ny aspekt
Partikelmodell för att beskriva och förklara: hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har goda kunskaper om hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen och visar det genom att förklara och visa på samband om det och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Ny aspekt

Ny rubrik

Kemin i naturen
 • Ke  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Partikelmodell
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier: Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Partikelmodell
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier: Partikelmodell för att beskriva och förklara atomer, elektroner och kärnpartiklar
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om atomer, elektroner och kärnpartiklar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om atomer, elektroner och kärnpartiklar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om atomer, elektroner och kärnpartiklar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Partikelmodell
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier: Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om fasers egenskaper och fasövergångar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om fasers egenskaper och fasövergångar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om fasers egenskaper och fasövergångar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Partikellmodell
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier: partikelmodell för spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Kemiska reaktioner

Kemiska reaktioner
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9   Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kemiska reaktioner
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier: Kemiska reaktioner
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kemiska reaktioner och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om kemiska reaktioner och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kemiska reaktioner och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Ny rubrik

Kemi - blandningar
 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9   Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Blandningar
Söka information: blandningar
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Blandningar
Använda information & anpassa framställning: blandningar
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Blandningar
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier: blandningar
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om blandningar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om blandningar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om blandningar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: