Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personligt återgivande text

Skapad 2019-10-31 15:45 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
Under årskurs två kommer vi göra många roliga utflykter. Vi kommer åka och bada, göra utflykter i skogen och kanske besöka ett museum eller en 4H-gård. Efteråt kommer vi att skriva personligt återgivande texter om vad vi har gjort och upplevt.
Grundskola F – 3 Svenska
Vad har du varit med om? Du har varit på en utflykt, haft en rolig eller händelserik dag som du nu ska få skriva och berätta om. Hur du ska gå tillväga för att skriva denna text ska du få lära dig nu.

Innehåll

Varför gör vi det här (syfte)?

Att berätta för andra om något du har gjort är roligt. Att berätta genom att skriva blir både lättre  och roligare om du vet hur du ska göra.  Under lågstadiet ska du träna dig på att skriva olika typer av texter. Du ska även  kunna förbättra dina egna texter efter att ha fått återkoppling på det du har skrivit

Det här ska du lära dig (mål):

 • Du ska få lära dig att skriva personligt återgivande texter med passande struktur.
 • Du ska få lära dig att använda av olika tidsord i texten för att ordna händelserna i kronologisk ordning.
 • Du ska få lära dig att använda passande aktionsverb för att driva handlingen framåt.
 • Du ska få lära dig att använda ett evaluerande språk i texterna, dvs beskriva vad du tyckte tänkte och kände.
 • Du ska få lära dig att bearbeta och förbättra din text utifrån den bedömning du får av din text.
 • Du ska fortsätta att träna på att skriva meningar som börjar med stor bokstav och som avslutas med punkt, frågetecken, eller utropstecken.

Det här kommer vi arbeta med:

 • Läsa återgivande texter och titta på strukturen.
 • Leta efter tidsord och aktionsverb i texter.
 • Arbeta med progressiv brainstorming, plocka med exempeltexter.
 • Träna på ett evaluerande språk genom samtal och skrift.
 • Skriva återgivande texter.
 • Träna på att bedöma sin egen och en kamrats text samt att förbättra texten efter bedömningen.

 

Såhär får du visa vad du har lärt dig (bedömning):

 • Genom att skriva personligt återgivande texter med passande struktur (tidsord, aktionsverb, kronologisk ordning, evaluerande språk)
 • Genom att muntligt och med hjälp av en text du har skrivit, kunna förklara vad som är typiskt för en personligt återgivande text
 • Genom att bearbeta och förbättra dina texter efter att du själv eller någon annan har bedömt texten
 • Genom att skriva meningar som börjar med stor bokstav och som avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Personligt återgivande texter

Personligt återgivande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Den personligt återgivande textens struktur.
Jag har skrivit en orientering som svarar på frågorna när, vem/vilka, var och eventuellt varför.
Jag har skrivit händelserna i kronologisk ordning.
Jag har använt mig av olika tidsord i min text för att samordna händelserna. Jag har använt mig av passande aktionsverb.
Jag har avslutat texten med en kommentar om vad jag tyckte om händelsen jag beskriver
Evaluerande språk
Jag beskriver på något ställe i min text hur jag reagerat på något, vad jag tyckte, tänkte eller kände.
Jag beskriver på några ställen i min text hur jag reagerat på något, vad jag tyckte, tänkte eller kände.
Jag beskriver genomgående i min text hur jag reagerat, vad jag tyckte, tänkte eller kände.
Bearbeta min text
Jag kan med stöd av min lärare bearbeta och förbättra min text utifrån den bedömning min text får.
Jag har på egen hand bearbeta och förbättra min text utifrån den bedömning min text får.
Skriva meningar
Några av meningarna i min text börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken.
Alla meningar i min text börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: