Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v. 45-47. "Koll på matematik 1A kapitel 4".

Skapad 2019-10-31 20:02 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 1 Matematik
I kapitel 4 kommer vi träna på att dela upp tal mellan 3-5, räkna addition och subtraktion samt arbeta med begreppen fler och färre. Tillsammans ska vi arbeta med begreppen färre, fler, addition, lägga ihop, plustecken, summa, subtraktion, minustecken, minska och skillnad. Vi ska träna på det här för att eleverna lättare ska förstå hur de kan tänka när de räknar addition och subtraktion och när de behöver använda räknesätten. Att känna till hur tal kan delas upp är viktigt att automatisera då det underlättar beräkningar av högre tal. Begreppen fler och färre kommer vi arbeta med för att eleverna lättare ska kunna resonera kring och förklara sina matematiska lösningar. För att lära oss detta kommer vi öva på begreppen färre, fler, addition, lägga ihop, plustecken, summa, subtraktion, minustecken, minska och skillnad. Vi kommer bygga, rita och prata om hur olika tal kan delas. Tillsammans kommer vi också spela spel, arbeta i arbetsboken, färdighetsträna på Bingel, räkna och göra egna textuppgifter. Du kommer att få arbeta ensam, tillsammans med en kompis och i en liten grupp. Målet är att du ska kunna dela upp talen 3-5 på minst ett sätt med hjälp av ord, bilder eller siffror och visa förståelse för räknesätten addition samt subtraktion. Veta vad begreppen färre och fler betyder och visa det genom att använda dem i beskrivningar, rita bilder eller använda siffror. Kunna räkna enkla textuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: