Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2019-10-31 21:18 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 Engelska
Tillsammans tränar vi på att lyssna/förstå, samtala, läsa och skriva på engelska. Vi lär oss också mer om vardagsliv och levnadssätt i engelskspråkiga länder.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?
Med utgångspunkt i vardagsnära och välbekanta ämnesområden:

säga engelska ord, fraser och meningar

prata engelska med dina klasskamrater (enkla fraser och enkel dialog)

förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska

lyssna på engelskt tal med hjälp av film, sång, kompisar och dina lärare

läsa enkla ord, meningar, fraser och texter

skriva enkla engelska ord, fraser och meningar

lära dig mer om vardagsliv och levnadssätt i engelskspråkiga länder


Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:
följa serien Pick a colour som utgår från vardagsnära och välbekanta ämnesområden. Utifrån denna serie tränar vi på att lyssna/förstå, samtala, läsa och skriva.

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du deltar aktivt i gemensamma och enskilda övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: