Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT -19 åk 5

Skapad 2019-11-01 06:40 i Långavekaskolan Falkenberg
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att jobba i Prima Formula 5. Vi jobbar 5-6 veckor med varje område.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi tränar kontinuerligt alla förmågor (se läroplanskoppling) på olika sätt:

-Problemlösning

-Begrepp

-Metoder

-Resonemang

-Kommunikation 

 

Specifikt innehåll för höstens arbetsområden:

 

Taluppfattning och tals användning

Hur vårt talsystem är uppbyggt exempelvis med heltal och decimaltal

Beräkningar med de fyra räknesätten i huvudet, skriftligt och med miniräknare

Avrundning, överslagsräkning och rimlighetsbedömning

Tal i bråk- och procentform samt deras samband

Olika talsystem och deras historiska bakgrund

Begrepp som berör de fyra räknesätten, ex. summa, kvot

 

Bråk och procent

Samband mellan tal i bråkform, decimalform och procentform och när de olika formerna är lämpligast att använda

Beräkning med bråkform

Olika metoder för beräkning med procentform

  

Problemlösning

Strategier och val av metod vid problemlösning

Formulera problemlösningsuppgifter

 

 

 

Eleverna kommer även få prova på programmering under läsåret

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning), hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder), hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang). Du bedöms även i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp). 

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser, läxor och prov.

 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Gruppövningar, aktiviteter

Diskussioner parvis och i grupp

Problemlösningslektioner

Spel

Filmer

Arbete i lärobok Prima Formula 6

Arbete med övningsblad

 

Uppgifter

 • Gör en egen undersökning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: