Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - Social hållbarhet

Skapad 2019-11-01 08:23 i Kims förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vårt fokusområde är social hållbarhet. Vi kommer att göra en projektuppgift som handlar om jaget, min familj och min hemkultur.

Innehåll

 

Didaktisk planering

 

 

 

 

 

Fokusområde (utvecklingsområde över läsåret i området):

 

Hållbar utveckling – Social hållbarhet

 

 

 

Bakgrund (varför):

 

Vårt fokusområde är social hållbarhet. Vi kommer att göra en projektuppgift som handlar om jaget, min familj och min hemkultur. Barnen ska därför få ta med sig en bild hemifrån på deras favoritplats i hemmet och visa upp och samtala om den för gruppen.  

 

 

 

Syftet (Varför):

 

Syftet är att börja med sig själv, att få visa upp och vara stolt över sig själv, sin familj och sin kultur. Vi har alla, oavsett vart vi kommer ifrån, en hemkultur som ser olika ut för varje person. Genom att barnen får visa varandra sina bilder och prata om sin kultur hoppas vi att dem får större förståelse för varandra, varandras likheter och olikheter. Vi vill visa på att olikheter är något som är positivt.

 

 

 

Målformulering (Vad):

 

 

 

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin

 

 kroppsliga och personliga integritet,

 

 

 

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

 

 

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

 

 

Målkriterier:

 

 

 

Arbetssätt (Hur):

 

Varje barn får under en samling visa upp sin bild för gruppen.

 

Vi skriver ner vad varje barn säger och gör samt kompisarnas kommentarer i en reflektionsmall för varje enskilt barn.

 

Frågor att ställ: Berätta om din bild! Vad är det på bilden? Vad brukar du göra där? (Om barnet inte svarar, låt kompisarna få fundera och berätta vad dem ser på bilden. Det kanske gör att barnet vågar säga något).

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter i Unikum(hur):

 

 

 

 

 

 

 

Läggs i reflektion och analys

 

 

 

Utvärderingsmetod:

 

 

 

Uppföljning:

 

 

 

Utvärdering:

 

 

 

Reflektioner:

 

 

 

Analys:

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: