👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSLUST - Tussilago HT 19 - VT 20

Skapad 2019-11-01 08:42 i Lyckans förskola Båstad
Förskola
Av erfarenhet vet vi att barnen får lite upplevelser av böcker och sagoläsning. Forskning visar vad detta får konsekvenser för barnens ordförråd och språkutveckling. Vi vill därför väcka barnens nyfikenhet och intresse för böcker, berättelser och sagor. Vi vill utveckla barnens egna berättande,fantasi, språk och skapande.

Innehåll

Var är vi? (Nuläge)

Barnen visar intresse för böcker, sagoläsning och berättande. 

Barnen har en varierad språklig utveckling. Några har förmågan att berätta med många ord, andra har ett mindre ordförråd. Några barn har ett annat modersmål än svenska

 

Vart ska vi? (Detta vill vi utveckla)

Väcka barnens nyfikenhet och intresse för böcker, berättelser och sagor.

Utveckla barnens språk, ordförråd och egna berättande. 

Utveckla och inspirera till eget skapande och fantasi.

 

Hur gör vi?

Vi utgår från en bok som vi valt utifrån barnens intresse.

Introducerar sagan i samlingen genom att dels läsa direkt från boken och dels med hjälp av smartboarden.

 Vi använder oss av en handdocka i samlingen som skall föreställa Halvan.

Barnen ska erbjudas berättande i olika berättartekniker t e x läsning, fritt berättande, flanosagor, sagopåsar, film, smartboard,

Boken ska de sedan kunna bearbeta och leka på olika vis. Vi kommer att erbjuda olika former av lekmaterial kopplat till boken, t e x utklädningsaker och duplo.

Drama - rollspel , fri lek med rekvisita kopplat till boken.

Skapande i olika material.

Vi använder digitalaverktyg som Smart Boarden, Ipad, Green Screen, Stop Motion.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18