Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollsländan- Hållbar utveckling

Skapad 2019-11-01 09:16 i Termiten Mariestad
Förskola
Barnen ska bli medvetna om att de kan bidra till en hållbar utveckling - ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Innehåll

Var är vi?

Under matsvinnsveckan v.43 hos oss på Termiten introducerade vi pedagoger Kompostina för barnen. Vi märkte snabbt att det fångade barnens intresse genom frågor och funderingar och att de ville följa med och väga matsvinnet och slänga kompostpåsen.

Barnen är även intresserade av att plocka skräp när vi är i skogen eller på promenad och är måna om att slänga det på rätt ställe.

Barnen visar även ett intresse för djur och natur.

Vi ser även ett behov av att jobba med sociala relationer i gruppen.

Varför vi väljer att arbeta med det här området är för att vi ser barnens intresse i det och vi vill att barnen ska vara medvetna om att de själva kan påverka vår miljö och framtid.

Utifrån våra styrdokument bland annat Lpfö 18 under stycket om "Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande" står det att: "En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig." (Lpfö 18 s.9)

 

Vart ska vi?

Syfte: Att göra barnen medvetna om att de kan bidra och påverka till en hållbar framtid.

 

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Delmål 1: Omsorg, utveckling och lärande: Vi ska skapa miljöer som lockar barnen att leka och utforska länge. Förhållningssätt till vårt material, våra miljöer och varandra. Hitta material som lockar barnen. Göra hållbar utveckling levande under hela dagen i olika situationer. 

 

Delmål 2: Normer och värden: Vi ska utgå från den gyllene regeln ”så som du vill att andra ska vara mot dig ska du också vara mot andra” Skapa ett klimat där alla får möjlighet att må bra och känna sig trygga. 

 

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Förståelse för andra och att någon annan kan känna och uppleva saker på ett annat sätt än jag själv, utveckla empati.

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Hur dokumenterar vi?

Vems ansvar? 

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Delmål 1: Omsorg, utveckling och lärande: Vi ska skapa miljöer som lockar barnen att leka och utforska länge.

Hur har vi varit närvarande pedagoger?

Hur märker vi det?

Hur introducerar vi nytt material?

Hur introducerar vi miljöerna för barnen?

Hur organiserar vi vår tid?

Vad använder vi för slags material i våra miljöer? Hur använder barnen  materialet?

Finns det material för olika typ av lek? 

Finns det ställen i våra miljöer som ger återhämtning och möjlighet att få tid för sig själv? 

Delmål 2: Normer och värden: Vi ska utgå från den gyllene regeln ”så som du vill att andra ska vara mot dig ska du också vara mot andra”

 

Hur tydliggör vi den "gyllene regeln" för barnen?

Hur fördelar vi vår tid i rummen så att barnen känner sig trygga?

Hur förebygger vi konflikter?

 

 

 

 

 

Stödfrågor  för utvärdering och analys

Utvärdering

Var befinner vi oss nu?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/dåligt?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Analys

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

 

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: