Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter: Vardagsrutiner och vardagsmiljö; Mat och livsmedel. Åk 6-9, L-19/20

Skapad 2019-11-01 09:40 i Öjersjö Storegård Partille
Ämnesområde: "Vardagsaktiviteter" med fokus på de kunskapsområden som i dagligt tal kallas "Hemkunskap" Undervisningen i ämnet Vardagsrutiner och vardagsmiljö ska syfta till att eleverna får kunskaper om hem och samhälle som ger människor förutsättningar att orientera sig i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld och ta ansvar för sitt handlande. Genom dessa kunskaper får eleverna möjlighet att förmågor och intressen för olika sysslor i hemmet, kost, hälsa, ekonomi, konsumtion och miljö.
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter
Vardagsaktiviteter; Vardagsrutiner och vardagsmiljö; - Vi kommer lära oss mycket om livsmedel och olika varor - hur de påverkar vår miljö och hälsa samt hur de inhandlas. Vi kommer även träna på att tillaga olika typer av måltider, samt hålla rent.

Innehåll

Detta ska du lära dig=

Du ska få lära dig om:

- Dygnets olika måltider hur du ska äta för att må bra.

-  Livsmedel - varifrån de kommer, märkning, säsong, priser, reklam etc. Hur livsmedel kan användas och hanteras och hur de påverkar din hälsa och miljö.

-  Matlagning och bakning: Användbara och säkra metoder för att tillaga olika slags maträtter och måltider samt följa recept.

- Hygien i kök och runt måltider.

- Viktiga metoder och rutiner för städ, tvätt och hygien i hemmet.

 

Du kommer också få lära dig om:

- Samarbete med klasskamrater.

- Hur du skapar trivsel i runt måltider.

 
 

Detta ska vi arbeta med

Under läsåret kommer vi bland annat att repetera hur du bör äta för att må bra och viktiga grunder för hygien och säkerhet i kök och hem. Vi kommer att granska och jämföra olika livsmedel och ta reda på hur de kan tillagas, förvaras och användas på olika sätt så att vi ser samband mellan djurskötsel, odling, klimat och vår egen hälsa.

Vi kommer även att fördjupa våra kunskaper om hur vi rengör kök och andra ytor i ett hem och enkla grunder vid tvätt och hygien. Vi kommer även att tillaga olika typer av maträtter och måltider och koppla detta till hälsa, säsong, traditioner och miljö.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha hemkunskap i skolans gemensamma hemkunskapslokal där vi varvar teoretiska arbetsuppgifter med praktiskt köksarbete. Undervisningen sker dels muntligt och dels med hjälp av enkel text och bildstöd, t ex symbolprogrammet Symwriter, foton, illustrationer och filmer.

Vid lektionerna finns extra personal utöver hemkunskapsläraren som ger stöd vid behov

 Kunskapskrav

Kunskapskraven följer läroplanens kunskapsmål.

Detta bedöms

Det som bedöms är:

- arbetsprocess

- resultat

- utveckling

- förståelse

Du bedöms utifrån dina individuella förmågor och förutsättningar.

 

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2019

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  1-9
 • Konsumentkunskap, till exempel kvalitet och jämförpris.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.
  VAA  1-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Aktuella frågor och debatter i samhället.
  VAA  1-9
 • Reklam och information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: