Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekgrupper

Skapad 2019-11-01 09:51 i Forssagården Borlänge
Förskola
Leken är grunden i små barns lärande.

Innehåll

Vi har märkt att barnen på avdelningen gärna vill leka, men inte riktigt vet hur de ska göra för att leka tillsammans. Vi har också märkt att barnen pga sin språknivå ofta knuffar vid konflikter, vilket är helt normalt för barn mellan 1 och 3 år. Vi  har därför valt att dela in barnen i lekgrupper.

"För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler." (Lpfö 2018)

Syftet med att lekgrupper är :

att barnen ska få utveckla sin förmåga att leka tillsammans.

att barnen genom leken, med stöd av pedagoger, ska lära sig olika sätt att lösa konflikter.

att barnens språk, ska utvecklas.

att lära sig uttrycka vad de vill(delaktighet).

 

Genomförande:

Vi delar in barnen i mindre grupper, utifrån deras lekförmåga. Vi pedagoger väljer vad vi ska leka utifrån barnens intresse och utveckling. Varje lekgrupp ska få tillfälle att leka varje vecka. Ansvarig pedagog är aktivt delaktig i leken och planerar och styr leken, men är lyhörd för barnens ideer.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: