Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-11-01 09:58 i Skebo skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi inleder arbetet med berättelsen om kampen om Sverige som union med Danmark och Norge eller som eget rike, om Sten Sture och Kristian II och Stockholms blodbad. Gustav Eriksson som ville hämnas tyrannen, Gustavs äventyr i Dalarna och hans segrar som till slut gjorde honom till kung i Sverige. I det här arbetsområdet kommer vi sedan att lära oss om Gustav Vasa och Vasaättens tid vid makten i Sverige. Vi lär oss vad reformationen var och vad den innebar för Sverige. Vi lär oss förstå hur Sverige utvecklades under den här perioden och varför.

Innehåll

Viktiga begrepp inom Vasatiden

Stockholms blodbad, uppror, riksföreståndare, ärkebiskop, knekt, kröning, skatter, reformationen, katoliker, protestanter, arvsrike, skatter, jordebok, fogdar, Dackeupproret

 

 

Mål med arbetsområdet Vasatiden

När det här arbetsområdet är slut ska du:

- Ha kunskaper om Sverige på 1500-talet, hur man levde och hur Sverige styrdes.

- Kunna beskriva orsaker och konsekvenser av några olika händelser: Gustav Vasa blir kung i Sverige samt reformationen.

- Kunna beskriva likheter och skillnader mellan medeltiden, Vasatiden och nutid när det handlar om t.ex. kyrkans roll eller makt och styre.

- Kunna beskriva och ge exempel på hur Vasatiden händelser har påverkat vår nutid.

- Kunna jämföra olika historiska källor och känna till anledningar till varför Gustav Vasa har framställts på olika sätt i olika källor.

- Kunna och använda ord och begrepp som hör till området.

 

 

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

- läsa i läroboken ”Boken om historia”

- träna analysmodellen gemensamt

- skriva texter utifrån analysmodellen

- se filmer

- genomgångar på lektioner

- gemensamma diskussioner

- arbetshäften och arbetsblad

 

Bedömning

Jag bedömer:

- din visade kunskap om händelser, personer och hur det var att leva på vasatiden

- hur du använder dig av historiska begrepp

- hur utvecklat du resonerar om orsaker och konsekvenser av några händelser på vasatiden

- hur du jämför vasatiden med medeltiden och nutid samt hur du beskriver hur vasatiden har påverkat nutiden

-hur du använder källor för att komma fram till dina svar och hur du resonerar om dessa källor

 

Du visar dina kunskaper genom att:

- Delta i diskussioner.

- Skriva en text om orsaker till och konsekvenser av att Gustav Vasa blev kung samt om reformationen.

- Göra ett kunskapstest i slutet av området.

Uppgifter

 • Gustav Vasa blir kung i Sverige

 • Att vara barn på Vasatiden

 • Att vara barn på Vasatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia - kunskapskrav Vasatiden h.t.19

Når ej
E
C
A
HI 1
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Hi 2
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
HI 3
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
HI 4
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
HI 5
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever.
HI 5
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas
HI 6
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i.
HI 6
Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
HI 7
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: