Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL SKA: Normer och värden.

Skapad 2019-11-01 10:11 i Termiten Mariestad
Förskola
"Så som du vill att andra ska vara mot dig ska du också vara mot andra”

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

 

Det uppstår problem och konflikter i förråden när fler barn vill ha samma cykel eller att flera barn vill ta ut material och cyklar samtidigt – det blir trångt i dörröppningen. Vi ser en risk för konflikter och kränkningar bakom förrådet på stora gården. Det blir trångt och vi tror att de kan känna sig instängda om de är flera barn där samtidigt. Barnen har svårt att kommunicera med varandra och det kan bli slagsmål istället.  Vad grundar sig konflikterna i?   I fören på båten kan det också hända konflikter. Det är ett litet utrymme och barnen kan bli instängda om det är flera barn där samtidigt. Konflikter kring leksaker kan också förekomma. En del barn kryper in i båten för att få vara ensamma och blir då frustrerade över att det kommer dit någon annan. Konflikter kring vad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ska utgå från den gyllene regeln ”så som du vill att andra ska vara mot dig ska du också vara mot andra”

 

 

 

 ”Vi ska vara bra förebilder och utgå från en helhetssyn på barnen och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande

bildar en helhet. ” Lpfö18

 

"Det handlar om att vara en god förebild och ett stöd i vad som är okej och inte okej att göra med varandra och omvärlden." Eidevald & Engdahl. (2018)

 

 

      Prata med barnen om hur vi är och        ska vara mot varandra

 

 Vi ska vara mer utspridda i miljöerna där barnen befinner sig för att förebygga konflikter

Vara nära barnen och vara steget före så barnet inte blir utanför eller att andra barn inte blir rädda och skadade.

 

 

Reflektionsfrågor månadsvis:

Hur tydliggör vi den "gyllene regeln" för barnen?

Hur fördelar vi vår tid i rummen så att barnen känner sig trygga?

Hur förebygger vi konflikter?

 

Koppla läroplansmål;

Stödfrågor till slutanalys;

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Slutanalys 2019/2020:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: