Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sångsamling

Skapad 2019-11-01 10:23 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Sångsamling

Innehåll

 

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 Barnen tycker om att sjunga samt få lära sig nya ord. Barnen behöver språkbadas så de får ett större ordförråd. Genom att vi har bilder på lapparna kan barnen koppla ihop orden med bilderna. Fyller på med nya låtar efter barnens intresse mm.  

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målen:

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 Ur sociokulturellt perspektiv där barnen lär sig i samspel med varandra och av varandra genom att de hör de äldre barnen sjunga med. Det gör att de yngre vill också sjunga.

Lärandeobjektet är språket.

 ____________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 Material: Bilder på lapparna som barnen tar upp från sångpåsen. Vissa lappar har text bakom/Qr kod. 

Metod: När vi sjunger använder vi oss av TAKK i den mån som vi kan. 

Miljö: en miljö som tillåter utan störningsmoment omkring t.ex folk som går omkring mm. 

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: