Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2019-11-01 10:37 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Då vi arbetar med Grön Flagg på vår förskola så är djur och natur ett huvudspår i vårt arbete med barnen. Vi vill Genom detta väcka barnens nyfikenhet och förståelse för naturen. Dels som upptäckarmiljö, dels som rekreation. Barngruppen är i åldrarna 1-3 år.

Innehåll

Syftet - erbjuda barnen en lustfylld miljö där de kan upptäcka allt från det lilla till det stora som skogen har att erbjuda. 

Mål - barnen känner trygghet och tillit till att vara i skogen, de är nyfikna på att utforska mer, de har en grundläggande kunskap om skogen och för det som växer och lever i skogen. 

Aktiviteter 

 • Rörelse - vi låter barnen utforska skogen genom rörelse, klättra, hoppa, krypa under osv. 
 • Utforskande - med lupp, vi tar med luppar ut och tittar på den ”lilla myran” det ”stora trädet” - vi pratar om hur allt växer, hur djuren bor och vad de äter.
 • Sagor - vi läser sagor om djur och natur, vi använder oss även av Pollyglutt och lyssnar på böcker och bokpratar.
 • Hållbarhet - vi värnar om naturen och kretsloppet, plockar skräp och pratar om återvinning 
 • Fotografering - med ipadeen låter vi barnen fotografera det som väcker deras intresse, bilderna tittar vi sedan på tillsammans på storbild och pratar om dessa 
 • Skapande - vi arbetar fritt med skogens alla färger i ateljén på förskolan, vi tar även med material ut i skogen och målar på plats. 
 • Traditioner - vi leker lekar i skogen, och sjunger sånger 
 • Material - Vi tar med material från skogen som vi sedan utforskar på ljudbordet, vi använder lera för att göra vårt eget ”skogsmaterial
 • Samverkan - vi arbetar tillsammans i vårt spår med flera av aktiviteterna. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: