👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luciafest på Bäcken

Skapad 2019-11-01 10:50 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Förskola
12 december vill vi uppmärksamma Lucia, genom att ha en Luciafest på Bäcken. Luciafesten bildar en mötesplats och samverkan mellan förskolan och hem som bidrar till gemenskap.

Innehåll

BAKGRUND

 

12 december vill vi uppmärksamma Lucia, genom att ha en Luciafest på Bäcken. Luciafesten bildar en mötesplats och samverkan mellan förskolan och hem som bidrar till en gemenskap. Genom att sjunga tillsammans i en allsång och sedan bjuda in till en gemensam lussefika vill vi skapa en känsla av samhörighet.

Veckorna innan vi firar Lucia samtalar vi med barnen om varför vi firar Lucia, samt tränar på traditionsenliga sånger. 

MÅL

Alla barn ska få en känsla av gemenskap med andra barn, vårdnadshavare och pedagoger utifrån traditioner, samt skapa sig egna traditioner kring Lucia.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi bjuder in till Luciafest den 12 december.

Barnen får lov att klä sig i traditionsenliga dräkter som tillhör Luciafirandet.

Alla barn, vårdnadshavare och pedagoger samlas på Bäcken kl. 13.30 för gemensam allsång av lucia/jul-inspirerade sånger.

Därefter bjuds alla in till en gemensam lussefika inne på Bäcken.

Vårdnadshavare får möjlighet att knyta kontakter med varandra, samt ställa frågor till pedagogerna.

När lussefikan är färdig säger vi tack för idag barnen följer med vårdnadshavarna hem.

DOKUMENTATION

Arbetet dokumenteras med hjälp av observationer av luciafesten, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog samt mellan pedagog och vårdnadshavare. Pedagogerna dokumenterar händelser med att fotografera.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på efter genomförd aktivitet, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och 
  Lpfö 18