Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns integritet ht-19

Skapad 2019-11-01 11:21 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vecka 45-46 kommer jobba intensivt med barns integritet.Att kunna veta vad man känner och även förmedla det är viktigt för alla .När känns det Stopp och när känns det Kör ?

Innehåll

Syfte:

Alla barn har rätt att bestämma över sin kropp och veta att de kan säga ifrån när ngt känns fel.Deras självkänsla ska stärkas och de ska lära sig att visa respekt för andra.

 

Våra mål:

Alla ska känna att de duger som de är .

Alla ska få bestämma över sin kropp.

Alla ska våga säga stopp -jag vill inte.

Alla ska få förståelse för varandras olikheter.

Alla ska få möjlighet att prova och upptäcka sina olika känslor.

Alla ska få möjlighet att våga visa sina känslor

METOD:

Vi arbetar med Liten och trygg( barns känslor och vuxnas ansvar,)Kompisböckerna och Barnkonventionen.

Ger barnen olika uppdrag under dagen(samlingsvärd,duka,duka av,hjälpa en kompis,hämta mat i köket, mm)

Leka jagstärkande lekar,känslolekar,samarbetslekar.

Skapa till musik 

Vi vuxna dramatiserar olika integritetsdilemman i samlingen och pratar sen igenom med  barnen hur man kan göra i de olika situationerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: