👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - fokus Europa

Skapad 2019-11-01 11:33 i Myggenäs skola Tjörn
Ett arbetsområde i geografi med fokus på Europa.
Grundskola 5 Geografi
Geografi är ett brett ämne. Vi kommer att fokusera på Europa men även arbeta kring de många begrepp som används inom geografi.

Innehåll

 

 Konkretisering

 • Du ska kunna placera ut de flesta av Europas länder på kartan.
 • Du ska känna till några av Europas huvudstäder.
 • Du ska kunna förklara ett antal geografiska begrepp.
 • Du ska känna till några av Europas naturtillgångar
 • Du ska kunna sätta ut fyra väderstreck på en kompass.
 • Du ska känna till några större öar och hav i Europa
 • Du ska känna till några av Europas stora bergskedjor och floder
 • Du ska kunna använda dig av kartan med tanke på färger, symboler, skala, tematiska- och topografiska kartor
 • Du ska kunna ta reda på fakta och göra en PP om ett europeiskt land.
 • Du ska kunna jämföra likheter och skillnader och reflektera över levnadsvillkor för dig och barn i andra länder i Europa
 • Du ska förstå hur ett lands klimat och läge påverkar människorna och deras sätt att leva
 • Du ska känna till hur jordytan formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur                                                         

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att lära dig om natur- och kulturlandskap, öva på begrepp som är bra att förstå inom geografi samt hur du kan läsa av olika kartor för att få information.

Vi kommer se filmer och söka information från olika källor.

Vi arbetar genom lärarledda lektioner, arbetsuppgifter i par eller liten grupp samt enskilt arbete.

Bedömning

Du visar vad du lär / lärt dig genom att aktivt delta i samtal och diskussioner. Du visar kunskap genom att utföra de muntliga och skriftliga arbetsuppgifterna. Du visar att du kan resonera kring frågor och dra egna slutsatser.

Området Europa kommer avslutas med ett test.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - fokus Europa

Målen ej uppnådda
E
C
A
Du har
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
till viss del baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Med stöd av vuxen diskuterar du på ett mycket enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du kan
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
med stöd av vuxen på ett mycket enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
på ett enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
på ett utvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
på ett välutvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
med stöd av vuxen använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt
använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
med stöd av vuxen använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett mycket enkelt sätt hur olika källor kan användas.
använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du har
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
till viss del baskunskaper om geografiska namn i Europa. Med stöd av vuxen beskriver och jämför du på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
mycket goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.