👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar vardag med Kanin och Igelkott

Skapad 2019-11-01 12:15 i Brogårds förskola Halmstad
Förskola
För en hållbar vardag på förskolan, men även i samhället, tar vi tillvara på varandras olikheter. Vi pedagoger är medforskande tillsammans med barnen så att vi smittas av varandras nyfikenhet och inkluderas i olika aktiviteter.

Innehåll

Brogårds förskola

 

Vi använder oss av Kompisböckerna för att lyfta situationer som barnen stöter på i sin vardag.

Vi dramatiserar böckerna för att barnen på ett lustfyllt sätt ska få förståelse för dess innebörd.

 

Läroplanen

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

* förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

* förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, drama, rörelse, sång, musik och dans

* förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 

Konkretisering av utvalda mål

I vardagliga situationer (matsituationer, av-och påklädning, i leken) och arrangerade aktiviteter (sång & musik, dans, drama och bild) ligger nyckelorden "vänta på din tur", "samarbeta" och "hjälpa varandra".

*Vi uppmuntrar barnen och ger dem tiden att prova själva, samt att hjälpa varandra.

*Vi läser några av kompisböckerna, som baseras på Barnkonventionen, med fokus på en bok i taget.

*Vi vill ge barnen verktyg för att kunna hantera olika situationer som de möter i sin vardag genom varierade uttrycksformer.

 

Förväntade effekter

Vi önskar se att barnen:

*Bjuder in varandra i leken

*Erbjuder varandra hjälp när det behövs

*Väntar på sin tur

*Samarbetar

*Delar med sig

*Stärker sin egen och varandras självkänsla

*Uttrycker nyfikenhet och förundran kring olika estetiska uttrycksformer

*Tar hand om och är varsamma om vårt material