👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustavianska tiden

Skapad 2019-11-01 12:29 i Hällaryds skola Karlshamn
Frihetstiden åk 6
Grundskola 6 Historia
Vi ska under under årskurs 6 fördjupa oss i Gustavianska tiden en del av historien där Sverige skulle bli ett modernt samhälle liknande de som fanns i Europa.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska..

* utveckla förmågan använda en historian för att förstå dåtid och nutid (tidsperioder, händelser m.m.)

* utveckla förmågan att reflektera hur historiska händelser har påverkat dagens samhälle.

* utveckla förmågan att använda och förstå historiska begrepp.

 

Målen med arbetsområdet är att du ska

 • känna till idéerna som fick spridning i Europa i och med den franska revolutionen.
 • kort kunna redogöra för tankarna och idéerna hos några upplysningsmän.
 • kunna beskriva hur Gustav III tog makten i en statskupp.
 • kunna ge exempel på några reformer som Gustav III genomförde.
 • kunna beskriva adelns missnöje med kungen och förklara vad det berodde på. Jämför gärna med andra epoker.
 • kunna ge exempel på hur beslut av kungen påverkade både livet på landsbygden och vid hovet.

Så här ska vi arbeta....

Vi kommer att arbeta med Gustavianska tiden genom att

 • arbeta medPuls Hi läromedel
 • läsa åldersadekvata faktatexter
 • göra arbetsuppgifter/faktameningar kopplade till texterna
 • se på filmer
 • reflektera, samtala och resonera om kopplingar till vår tid respektive den Gustavianska tiden.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du visar på...

 • att du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under den Gustavianska tiden
 • att du kan visa det genom att föra resonemang om orsaker till  och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar  
 • att du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder och också kan dra paralleller till det samhälle vi lever i idag 
 • hur du använder historiska begrepp för att förstå och förklara denna tidsepok i vår historia.

 

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom de uppgifter vi arbetar med på lektionerna samt genom ett skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
HISTORIA kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.