Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige

Skapad 2019-11-01 12:33 i Hällaryds skola Karlshamn
I temat Geografi Sverige kommer vi att lära oss om vad geografi är, hur vår jord har skapats och hur jordytan förändras. Vi kommer att lära oss om kartor samt titta närmre på Sveriges karta. Vi kommer att läsa om hur vi som bor i Sverige lever och om hur vi tar hand om naturen.
Grundskola 4 – 5 Geografi
Vi ska arbeta med temat Geografi Sverige under ett antal veckor. Under de veckorna ska du få möjlighet att lära dig massor om Sverige. Du ska också få lära dig om hur jorden blev till och om hur hav och land skapades. Du ska få läsa om vad som påverkar och förändrar jordytan. Du ska få fundera och resonera kring varför människor bor på olika platser. Du ska få lära dig mer om kartor och om hur man kan använda dem för att ta reda på information om andra platser. Du ska också få läsa om hur vi kan ta hand om vår jord och om vad du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska ge dig möjlighet att:

 • analysera hur naturen och människan påverkar livsmiljön.
 • undersöka och analysera hur människan, samhället och naturen påverkar varandra.
 • analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av teorier, metoder, tekniker, kartor och andra källor.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Målen med temat är att du:

 • får kunskaper om natur- och kulturlandskap.
 • kan beskriva och resonera kring samband mellan natur- och kulturlandskap.

Du ska kunna berätta om vad ett naturlandskap och ett kulturlandskap är. Du ska också kunna jämföra de båda.

 • kan föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få.

Du ska kunna berätta om några olika saker, både naturkrafter och mänskliga verk, som påverkar hur jordytan ser ut. Du ska också kunna berätta om hur de påverkar jordytan. Du ska också kunna beskriva och förklara spår av naturkrafter i naturen t ex spår efter inlandsisarna.

 • kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.

Du ska lära dig centrala ord och begrepp som du behöver kunna för att läsa, skriva och samtala om geografi. Du ska kunna förklara dem och använda dem i ditt skolarbete.

 • kan undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt.
 • kan resonera kring olika källors användbarhet.
 • använda kartor och enkla geografiska verktyg vid fältstudier.

Du ska kunna använda kartor för att ta reda på hur det ser ut på andra platser i Sverige och i världen. Du ska kunna leta reda på olika fakta såsom vilken naturtyp det är på ett visst ställe, hur högt det högsta berget i landet är, hur stort landet är mm med hjälp av t ex kartböcker, internet, läroböcker. Du ska kunna resonera kring vilken källa som är bäst för ett visst ändamål

 • har kunskap om Sveriges namngeografi.

Du ska kunna namnen och lägena på Sveriges största städer, sjöar, berg mm. Du ska kunna namn och läge på ett antal landskap i Sverige. Du ska också kunna namn och lägen på de städer, sjöar, hav och landskap som ligger närmast oss.

 • kan beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska begrepp.

Du ska kunna berätta om var i Sverige man hittar höga berg, jordbruksmark, myrer, lövskog, barrskog m

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att använda materialet Puls Geografi Sverige samt  filmer. Vi kommer också att titta på UR-serien Geografens testamente för att lära oss om Sverige.

Du kommer att få arbeta på egen hand, i par och i grupp. Vi kommer att läsa fakta, lyssna till och titta på fakta om Sverige i olika former. Du kommer att få skriva faktameningar om vårt land och om Sveriges natur. Du kommer att få leta fakta och du kommer att få redovisa det du kommit fram till på olika sätt t ex genom att skriva och berätta .

Kommer att bedöma/dokumentation

Vi kommer att bedöma:

 • hur du arbetar på lektionerna.
 • hur aktiv du är i diskussioner om frågor som berör arbetsområdet.
 • hur du utför dina arbetsuppgifter i temat.
 • hur det går för dig på olika uppgifter och prov under temats gång.

Matriser

Ge
Geografi Sverige

Geografi Sverige

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturlandskap och kulturlandskap
Du har få kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du kan med stöd berätta något om vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap och du kan jämföra dem på ett enkelt sätt. Du kan ge flera exempel på, och du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap och du kan jämföra dem med varandra genom att ge exempel på flera skillnader. Du kan ge många exempel på, och du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Landskap, resurser och befolkning
Du kan med stöd beskriva och ge något exempel på hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge några exempel på hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och ge flera exempel på hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och ge många exempel på hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
Geografiska begrepp
Du har svårt för att använda geografiska ord och begrepp när du skriver, diskuterar eller berättar om Sverige och vår jord.
Du kan använda geografiska ord och begrepp på ett ganska bra sätt när du skriver, diskuterar eller berättar om Sverige och vår jord.
Du kan använda geografiska ord och begrepp på ett bra sätt när du skriver, diskuterar eller berättar om Sverige och vår jord.
Du kan använda geografiska ord och begrepp på ett mycket bra sätt när du skriver, diskuterar eller berättar om Sverige och vår jord.
or, källor, metoder och tekniker
Du kan med stöd använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden. Du försöker diskutera hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Fältstudier
Du kan med stöd använda kartor och andra enkla verktyg när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
Namngeografi
Du har vissa kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du försöker beskriva och jämföra var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
Du kan, med stöd, diskutera hållbar utveckling och ge enstaka enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge några enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge flera utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge många välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Ojämlika levnadsvillkor och förbättringar
Du kan, med stöd, diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enstaka enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: