Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-11-01 12:36 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Visste du att jorden brukas kallas för den blå planeten för här finns vatten överallt i olika former? Har du tänkt på att det mesta av din kropp består av vatten? I vårt arbetsområde undersöker vi vatten på olika sätt. Vad händer när vi kokar vatten och varifrån kommer allt vatten? Vi lär oss också ord och begrepp som vi behöver för att kunna resonera om vatten.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Var finns vatten och varför är vatten viktigt?

I vilka former kan vatten finnas och hur kan vattnets form ändras?

Vilka egenskaper kan vatten ha?

Hur fungerar vattnets kretslopp?

Ord och begrepp: gas, fast, flytande, avdunstning, kokning, kondensering, smältning, stelning, ytspänning, kretslopp

 

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

undersöka vatten och fundera över dess betydelse, egenskaper, former och övergångar

titta på filmer som handlar om vatten

planera, genomföra och dokumentera undersökningar/experiment utifrån begreppen fråga, hypotes, resultat och slutsats

följa upp dina undersökningar/experiment genom att göra jämförelser mellan dina och andras resultat

lära dig betydelsefulla ord och begrepp för att kunna resonera om vatten

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva, rita och fotografera. Du deltar aktivt i olika diskussioner, experiment och undersökningar.

I ditt arbete använder du ord och begrepp som är betydelsefulla för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: