👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 2019-20

Skapad 2019-11-01 12:57 i Fageredsskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola F – 1 Engelska
Vi jobbar med inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande. Pick a Colour tittar vi ofta på och lär oss nya engelska uttryck och ord.

Innehåll

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska lära oss att kommunicera och formulera oss i tal och skrift

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att arbeta med och träna på att:

 • hälsa (Good morning, Hello, Hi)
 • fråga vad någon heter (What´s your name?)
 • säga mitt eget namn (My name is..)
 • förstå enkla uppmaningar och instruktioner (sit down, stand up, let´s sing etc)
 • namn på saker i vår omgivning
 • färgernas namn
 • Klädesplagg
 • Räkna till tio på engelska
 • Lära mig ord som hör ihop med årstiderna hösten och vintern
 • Vi tittar på vad vi kan under arbetets gång och genom enkla tester med skriv och tal.Undervisning och arbetsformer

Undervisning och arbetsformer

VI kommer att arbeta med engelska genom att:

 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder 
 • sjunga sånger samt lära enkla rim och ramsor
 • träna enkla ord och fraser i samarbete med mina klasskamrater
 • leka lekar
 • lyssna på det engelska språket (via min lärare, musik och film)
 • se på korta engelska filmer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3