Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering/ Självkänsla 2019

Skapad 2019-11-01 13:20 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 

Träna sig i att lösa konfliker själva och säga stopp när det är något de inte vill samt att lyssna på ett nej från sina kompisar..

 

Träna på att prata inför sina kompisar i en större grupp.

 

Att barnens ska få lyckas med det dem gör i flera olika situationer.

 

 

Aktivitet:

 

I temaarbetet med barns integritet kommer vi att arbeta med känslor och med stopphanden, där barnen lär sig att säga ifrån. Se planering för temaveckor – barns integritet.

 

Vi kommer leka lekarna bro, bro och breja och en bonde i vår by.

 

Vi kommer uppmuntra barnen att lösa konflikter själva innan vi pedagoger går in och hjälper till.

 

Vid matborden och vid av- och påklädnad kommer vi pedagoger uppmuntra barnen att hjälpa varandra samt berömma barnen när dem har hjälpt ett annat barn och hitta uppgifter som de kan lyckas med.

 

Barnen får ta hem Alfons under några dagar. När de tar med sig Alfons till förskolan igen får barnet berätta på samlingen vad de har gjort och visa eventuella bilder för sina kompisar.  

 

När? Var? Hur? Varför?

 

Att arbeta med stopphanden och lära sig säga nej till sina kompisar gör vi för att stärka deras självkänsla och för att de ska lära sig att kunna hantera konflikter själva. Detta kommer att ske under temaveckorna med barns integritet.

 

 

Genom att uppmuntra barnen när de gör något bra inom konflikthantering kommer de kunna lösa fler konflikter själva dessutom hoppas vi att deras självkänsla stärks. Vi pedagoger kommer att uppmuntra barnen vid matbordet, vid påklädnad och när det sker konflikter.

 

 Lekarna gör vi dels för att barnen ska träna sig i att ta egna beslut men även för att få stå i centrum och respektera ett nej från ett barn.

 

Efter jullovet kommer barnen att få ta hem Alfons under några dagar med en liten uppgift. Detta gör vi dels för att barnen ska få känna sig sedda men även för att varje barn ska få träna på att tala inför andra barn.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: