👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2019-11-01 13:31 i Ytterbyskolan Kungälv
Arbetsområdet syftar till att ge kunskap om när de tre syskonreligionerna judendomen, kristendomen och islam växt fram samt de likheter och skillnader som finns mellan dessa.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi arbetar och utforskar de Abrahamitiska religionerna nu i höst och börjar med Judendomen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att eleven utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Eleverna ska bli uppmärksammande på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

 

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av de tre syskonreligionerna.

Undervisningen fokuserar på:

 • Religionens historia
 • Gud - Monoteism
 • Religionens grunder
 • Troendes vardagliga riter och vanor
  • Bönens roll
  • Heliga skrifter
  • Livsregler
  • Vad händer efter döden?
  • Mening och mål?
 • Heliga platser och rum
 • Helger och högtider
 • Jerusalem - helig stad
 • Likheter och skillnader inom religioners inriktningar
 • Svårigheter och utmaningar
 • Trons fördelar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9

Matriser

Re
Prov Abrahamitiska religioner

TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper (presentation, intervju, diskussion, reflektion, prov)
Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord fakta och begrepp Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) i ett eller fler sammanhang
Skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Använder sig av kunskapen/ begrepp i olika sammanhang.
Ny aspekt
SE LIKHETER och SKILLNADER Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt (intervju, diskussion, reflektion, prov)
Reflekterar kring innehållet med viss hjälp genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör enkla jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter.