👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg och programmering

Skapad 2019-11-01 13:38 i Skogsgläntans förskola Ludvika
Digitala verktyg och programmering
Förskola
Barnens digitala värld

Innehåll

 

 

Var är vi?

Barnen visar stort intresse för både digitala verktyg och programmering.
De leker lekar där de ger varandra instruktioner och kommandon i hur leken ska gå till, detta vill vi vidareutveckla genom att introducera och genomföra bland annat enklare programmering tillsammans.

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla en större förståelse för den digitala världen där de får erövra nya erfarenheter och kunskaper. Barnen ska få använda digitala verktyg i en inbjudande och tillgänglig miljö på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
De erbjuds att utveckla förmågan att upptäcka och utforska teknik i vardagen samt på ett meningsfullt sätt använda sig av digitala verktyg.

  


Hur gör vi?

Barnen kommer utmanas på ett stimulerande sätt i att använda digitala verktyg för utveckling och lärande. Detta för att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, att ge och ta instruktioner, tänka i flera steg, använda sig av matematiska begrepp, se samband mellan begrepp, logiskt tänkande och problemlösningar.

Vi främjar barnens utveckling genom att anpassa lärprocesserna efter varje barns förmåga.
Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla erfarenheter, idéer och tankar såväl med som utan digitala verktyg.

Processen dokumenteras systematiskt av alla i arbetslaget genom lärloggar i Unikum.

 

 

Hur blev det?

Undervisningen följs upp, utvärderas och analyseras löpande i arbetslagen samt genom kommunikation med vårdnadshavare.