Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - mångfald

Skapad 2019-11-01 13:52 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
Vi vill bidra till ett öppnare klimat, uppmärksamma allas olikheter och allas lika värde. Vi vill med vårt värdegrundsarbete ge barnen förutsättningar att utveckla ett öppet och välkomnande förhållningssätt att ta med sig ut i livet.

Innehåll

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Mångfald

 

HUR kommer vi att arbeta med det?

Vi kommer att belysa mångfald genom värdegrundsarbete med hjälp av litteratur (Alla barns rätt, Kompisböckerna, Barnkonventionen). I undervisningen kommer vi att rikta in oss på till exempel länder, språk, lika - olika, allas lika värde och jämlikhet.

Vi kommer att välja skönlitteratur som behandlar ämnet på olika vis, kanske spela upp en teater om barnen fastnar för en viss saga.  Några avdelningar ska fortsätta med brevväxling med ett annat land.

 

VARFÖR ska vi undervisa om det?

Vi vill bidra till ett öppnare klimat, uppmärksamma allas olikheter och allas lika värde. Vi vill med vårt värdegrundsarbete ge barnen förutsättningar att utveckla ett öppet och välkomnande förhållningssätt att ta med sig ut i livet.

 

HUR kommer barnen att ges möjlighet till delaktighet och inflytande?

Allting vi gör involverar barnen, vi utgår från deras intressen i vårt arbete. De är delaktiga i planeringen, sökande efter fakta, utförande och dokumentation. Därför vet vi heller aldrig vart det slutar, barnens intresse kan ta oss i en helt annan riktning.

Barnen är delaktiga i matråd och grön flaggråd

 

 

På vilket sätt bidrar arbetet till hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt, ekologiskt)

Vi kopplar vårt arbete till de globala målen när vi presenterar de olika utvecklingsområden. I vårt arbete får barnen förutsättningar att lära sig nya begrepp och få en förståelse för hur vårt agerande bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi vill att det ”skapas ringar på vattnet”, barnen får med sig sin kunskap och kan lära syskon, familj, grannkompisar med flera.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: