👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution och genetik åk 9 2019

Skapad 2019-11-01 14:00 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Människor har säkert i alla tider funderat på varifrån vi och andra organismer kommer. Evolutionsläran ger den vetenskapliga beskrivningen av hur det gått till och genetiken förklarar hur arvsanlagen förs vidare.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig hur livet på jorden har utvecklats och hur det biologiska arvet fungerar samt hur arvsanlag kan påverkas med olika tekniker.

Innehåll

Spektrum Biologi s. 398 - 431, 8 - 29

Begrepp:

Evolution: organism, klorofyll, fotosyntes, cellandning, ozon, cellens delar, art, fossil, biologisk mångfald, släktträd, utvecklingsläran, Charles Darwin, variation, naturligt urval, bäst anpassade överlever, steril, fertil

Genetik: arvsmassa, DNA, kromosom, gen, protein, ribosom, kromosompar, vanlig celldelning, reduktionsdelning, dominant och vikande gen, korsningsschema, mutation, könsbundet arv, hybrid-DNA-teknik, avel, växtförädling, GMO

 

Genomförande

Du kommer att läsa i biologiboken, ha genomgångar, göra arbetsuppgifter, se filmer, ha någon laboration samt delta i diskussioner.

 

 Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid veckoredovisningar, diskussioner och vid ett skriftligt prov (genetik).

Elevinflytande

Under arbetets gång får du ge synpunkter och komma med förslag på frågeställningar att ta upp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Evolution och Genetik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att beskriva och förklara.
Eleven har grundläggande kunskaper om ärftlighet och evolutionsteorin och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Ex. Du kan ge en enkel förklaring till varför sjukdomsanlag som sitter i X-kromosomen nästan bara drabbar pojkar.
Eleven har goda kunskaper om ärftlighet och evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Ex. Du kan ge en utvecklad förklaring.
Eleven har mycket goda kunskaper om ärftlighet och evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Ex. Du kan ge en välutvecklad förklaring.