👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Teknik Röd ht19

Skapad 2019-11-01 14:12 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering - teknik Rödklövern ht19

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

TidsperiodV.45-48 2019

Förskolans namn: Njutångers förskola

Grupp: Rödklövern

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum:: 191101

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik, jämställdhet och digitalisering

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Teknik som vi möter i vardagen.
-Bygg och konstruktion

-Upptäcka, undersöka och utforska teknik i vardagen. Samtal och reflektioner enskilt och i grupp kring teknik.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Upptäcka och utforska vad teknik är i vardagen och på ett lite djupare plan. Att tekniken finns överallt i det lilla och i det stora och att det inte behöver vara svårt. 

-Utmana barnen i att vara undersökande och nyfikna för att ta reda på hur saker och ting fungerar.

-Bygga och konstruera med olika material och tekniker.

- Använda oss av digitala verktyg för att undersöka och lära.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi väver in det i vårt tema "skogen". Brev från myrorna med olika uppdrag där vi får undersöka teknik på olika sätt. Läsa böcker "De stora fem" och se på filmer där fokus är på teknik. Benämna och använda ord som hör till teknik för att barnen ska tillägna sig nya ord och termer.
-För att ta reda på vad barnen vet om teknik, är intresserade av och vill lära mer om utforskar vi vilken teknik vi kan se på Rödklövern och i olika situationer i vardagen. Vi delar in oss i mindre grupper där vi "spanar" runt och undersöker olika föremål som dyker upp spontant och inplanerat.

-Använder oss av våra dokumentationsmallar och utifrån vår nyfikenhetsfråga tar vi reda på hur barnen tänker och vad de vet om teknik. Utifrån det utmanar vi vidare.

-Tillför material som väcker intresse och utmanar till lärande.

- Inspirera och utmana barnen i bygg och konstruktionsleken med att tillföra mer material.

- Undersöka och ta reda på hur saker och ting fungerar med hjälp av experiment.

- Utveckla skapandehörnan med material att återanvända till nytt skapande. Använda oss av olika tekniker för att konstruera. Tejp, limstift, limpistol, snören mm.

För att inspirera och reflektera använder vi oss av digitala verktyg. Projicerar, fotar osv.

I vardagen tar vi på oss "teknikglasögonen", använder oss av bordspratare för teknik.

Alla barn erbjuds och får möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar oberoende ålder och kön. 
Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och vårdnadshavare? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom dokumenationsväggen, där vi sätter upp våra dokumentationer och bilder på vårt görande under veckan. Barnen använder "min egen dokumentation". Barn och personal fotograferar saker de hittar och det barnen gör när de undersöker och utforskar. Dessa foton sätts upp på avdelningen och läggs ut i UNIKUM.Planeringen upprättad av:

 Monica Pettersson och Maja Westberg.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg