👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 5, Chapter 4, Human Rights and Wrongs

Skapad 2019-11-01 17:19 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
Chapter 4 "Human Rights and Wrongs" - Blueprint B This chapter discusses human rights and wrongs in different ways. Read the chapter and take a stand yourself!

Innehåll

Week: 50 - 6

 

Texts:

Lollipops and Guns pp. 86-97

Punishment Outcry pp. 106-108

 

For each text there is a wordlist that you can find on: www.glosor.eu

 

Listening:

The Stockholm Syndrome p. 101

He's a Big Bastard p. 103

 

Speaking:

Team Debate p.113

https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/79mami15_norrtalje_se/EW_QQ-N36ztHnrJYobIj8vsBjGrVg6_2JLwedwagPhD1Rg?e=HoNhrn

Speech p. 113 

Uppgifter

 • Speech (1-2 minutes)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -

Matriser

Eng
Eng 5 - Muntlig framställning - Speech 1-2 min

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Eng
Prov eng 5 - listening comprehension

Rubrik 1

F
E
D
C
B
A
Aspekt 1