Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spel - åk 6

Skapad 2019-11-01 18:40 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
I det här arbetsområdet får du designa och tillverka ett spel i trä. Spelet ska vara baserat på ett som redan finns, om du vill kan du göra om reglerna. Fundera på hur du kan utforma just din version av spelplanen och spelpjäserna genom att ändra på form, storlek, färg m.m.

Innehåll

SYFTE OCH INNEHÅLL

När vi arbetar med Spel får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

• Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

• Utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat,

• Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

• Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

• Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

UPPLÄGG

Det här ingår i undervisningen:

• Genomgång av olika sorters spel

• Planera och skissa ditt föremål

• Ta reda på fakta om spelet som du baserar ditt arbete på

• Tillverka ditt föremål 

• Ytbehandla ditt föremål

• Redovisning av ditt arbete

BEDÖMNING

Underlaget för bedömningen:

• Eget praktiskt arbete med att tillverka ditt föremål

• Skisser på arbetet

• Ditt färdiga föremål

• Dokumentationen av ditt arbete i uppgifterna i Teams

• Den muntliga redovisningen

 

Det som bedöms är hur du kan:

• Formge och framställa slöjdföremål i olika material genom att följa instruktioner

• Använda handredskap, verktyg och maskiner

• Välja arbetssätt och motivera dina val under arbetet

• Utveckla idéer

• Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

• Utvärdera din egna arbetsprocess

• Använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet

• Tolka slöjdföremåls uttryck och föra resonemang kring detta

 

Matriser

Sl
Slöjdmatris år 6 Blommensbergsskolan 2019

Slöjdmatris åk 6

F
E
C
A
Design och tillverkning
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker och säkerhet
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Hur och varför
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Utvärdera
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Eleven uppfyller ännu inte kunskapskravet
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: