👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Grammar år 7 ht-19 ur Good Stuff Gold B

Skapad 2019-11-01 18:52 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
It´s a good idea to build your language with a solid foundation (stabil grund) and that´s why we have been focusing on grammar the last few weeks.

Innehåll

 

Syfte/Mål

 Se nedan

 

Innehåll

 Den grammatik som vi arbetat med och testat av finner du i workbook:

 •  possessiva pronomen (ägande form) s. 126-129
 • frågeord på s. 130-131
 • some/any s.132-135
 • presens och preteritum av verbet be och have s. 136-139
 • verb i presens s. 140-141

 

Arbetsgång:

 • Vi  utgick från grammatiken i övningsboken (Good Stuff Gold B)
 • Genomgångar på tavlan
 • Arbetade i övningsboken 
 • stödmall/lathund utlagd i lärloggen på Unikum

 

Bedömning

 • Grammatikcheck- Elever kommer att få visa sin förståelse/kunskap i en grammatikcheck se utvecklingsmatris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Nivå- utvecklingsmatris grammatik år 7 ht-19

Rubrik 1

Grammar/grammatik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
possessiva pronomenägande form
Du behöver träna mer för att kunna tillämpa/använda possessiva pronomen på en godkänd nivå.
Du kan tillämpa/använda possessiva pronomen i någon uppgift.
Du kan tillämpa/använda possessiva pronomen i några av uppgifterna.
Du kan tillämpa/använda possessiva pronomen i de allra flesta av uppgifterna.
frågeord
Du behöver träna mer för att kunna använda/tillämpa frågeord på en godkänd nivå.
Du kan använda något frågeord på ett korrekt sätt.
Du kan använda några frågeord på ett korrekt sätt.
Du kan använda frågeord i de allra flesta av fallen på ett korrekt sätt.
some/any
Du behöver träna mer för att kunna använda some och any på en godkänd nivå.
Du kan tillämpa some och any i någon uppgift.
Du kan tillämpa some och any i några uppgifter.
Du kan tillämpa some och any i de allra flesta av uppgifterna.
presens av verbet be och have
Du behöver träna mer för att kunna använda presens av verbet be och have på en godkänd nivå.
Du kan tillämpa presens av verbet be och have i någon uppgift.
Du kan tillämpa presens av verbet be och have i några uppgifter.
Du kan tillämpa presens av verbet be och have i de allra flesta av uppgifterna.
preteritum av verbet be och have
Du behöver träna mer för att kunna använda preteritum av verbet be och have på en godkänd nivå.
Du kan tillämpa preteritum av verbet be och have i någon uppgift.
Du kan tillämpa preteritum av verbet be och have i några uppgifter.
Du kan tillämpa preteritum av verbet be och have i de allra flesta av uppgifterna.
verb i presens
Du behöver träna mer för att kunna använda verb i presens på en godkänd nivå.
Du kan tillämpa verb i presens i någon uppgift.
Du kan tillämpa verb i presens i några uppgifter.
Du kan tillämpa verb i presens i de allra flesta av uppgifterna.
grammatik i blandad form
Du behöver träna mer för att kunna använda grammatik i blandad form på en godkänd nivå.
Du kan använda grammatik i blandad form på en godtagbar nivå.
Du kan använda grammatik i blandad form relativt väl.
Du kan använda grammatik i blandad form mycket väl.