👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - former

Skapad 2019-11-02 13:09 i Sandbackaskolan Kungälv
Vi ska arbeta med de geometriska formerna cirkel, rektangel, kvadrat, och triangel. Du kommer bland annat få lära dig vad som är skillnaden på en kvadrat och en rektangel och lära dig ord som sida och hörn. Vi kommer använda oss av olika materiel och olika inlärningssätt.
Grundskola F Svenska Matematik Bild Idrott och hälsa
Vi ska arbeta med de geometriska formerna cirkel, rektangel, kvadrat, och triangel. Du kommer bland annat få lära dig vad som är skillnaden på en kvadrat och en rektangel och lära dig ord som sida och hörn. Vi kommer använda oss av olika materiel och olika inlärningssätt.

Innehåll

 

 • Vi kommer att ha diskussioner i helklass och i olika mindre grupper
 • Vi kommer se korta informations filmer från SLI
 • Vi kommer jobba med formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
 • Vi kommer gå på formel jakt i vårt närområde
 • Vi kommer bygga olika form figurer med olika material
 • På gympan kommer vi göra de olika formerna med våra kroppar
 • Vi kommer spela form-bingo 
 • Vi kommer göra en form bild

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -