Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KE åk 9: Syror och baser

Skapad 2019-11-02 14:59 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Inom området syror och baser kommer du att lära dig vad som kännetecknar en syra och en bas. Du kommer att få lära dig om hur du kan mäta PH-värdet på olika sätt och vad PH-värdet står för. Du kommer att få lära dig om var syror och baser finns runt omkring oss och hur de påverkar sin omgivning. Likaså hur man gör något neutralt och vad som händer när fällningar bildas.

Innehåll

Område: Syror och baser

Planering: 

Vecka:

Lektionen:

Lektionen (kort):

Lektion (halvklass):

Vad ska du lära dig:

v. 45

Vad är en syra?

En syras egenskaper

Exempel på syror


Vad är en bas?

En bas egenskaper

Exempel på baser

Kahoot: Syra och baser

Experiment i lärpar:  Hur kan du veta att det är en syra eller bas utan att mäta PH-värdet?

Vad som kännetecknar en syra och kunna ge exempel på en syra. 


Vad som kännetecknar en bas och kunna ge exempel på en bas. 

v. 46

Vad betyder att någonting är neutralt?

Vilka saker är neutrala?

Sammanfatta lektion 1, 2,3,4 för dig själv.

Hur mäter vi om det är en syra eller bas?

PH-skalan

Indikationer

Experiment i lärpar: 

Använd BTB indikator: Är det en syra eller bas? 

Testa att göra något neutralt.

Vad som kännetecknar när någonting är neutralt  och ge exempel på någonting som är neutralt.


Veta vad PH-värde är. 


Veta om hur man kan mäta PH-värde.

v.47

Syror och baser i människan, miljön och samhället?

Var finns dem?

Hur påverkar de?

Planera en film i lärgrupper

Spela in filmen

Lämna in filmen i classroom

Filmvisning

Var du kan hitta syror och baser i människan, naturen och samhället. 


Hur de påverkar oss/sin omgivning.


Kemiska symboler.v.48

Vad är en lösning?

Vad är en fällning?

Hur skrivs en reaktionsformel

Skapa anteckningar inför provet med den viktigaste informationen

Skapa er stödmall till att träna med till provet. 

Veta vad en lösning och en fällning är. 


Skriva reaktionsformler


Studieteknik - träna inför prov

v. 49

Träna inför prov

Träna inför prov

Prov

 

 

Du ska kunna följande:

Begreppen: Syra,bas, PH-värde, hydroxider, vätejoner, neutral, PH-skala, indikator, BTB, försurning, magsaft, syra/basreglering, lösning, fällning.

Fakta

 • Vad som kännetecknar en syra och kunna ge exempel på en syra. (E-nivå)

 

 • Vad som kännetecknar en bas och kunna ge exempel på en bas. (E-nivå)
 • Vad som kännetecknar när någonting är neutralt  och ge exempel på någonting som är neutralt. (E-nivå)
 • Veta vad PH-värde är. (E- A nivå)
 • Veta om hur man kan mäta PH-värde. (E -A nivå)
 • Var du kan hitta syror och baser i människan, naturen och samhället. (E - A nivå)
 • Hur syror och baser påverkar oss/sin omgivning. (E - A nivå)
 • Kemiska symboler. (C- A nivå)
 • Veta vad en lösning är (E-nivå)
 • Veta vad en fällning är och hur det går till när den skapas. (E-A nivå)
 • Skriva reaktionsformler på fällningar (C-A nivå)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: