👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2019-11-02 16:09 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Kemi
Varför rostar en cykel, hur kan man bli ren av tvål, kan järn vara flytande, vart tar saltet vägen och man häller ner det i vatten, hur kan läsk fräta på tänderna? Detta och andra frågor ska vi försöka förstå svaren på när vi jobbat med arbetsområdet, kemi och miljö.

Innehåll

Period - Vi ska arbeta med detta arbetsområde under veckorna 46- 51.

 

Arbetssätt - Vi kommer arbeta med boken Koll på NO, titta på filmer på Sli och UR-skola, ha helklassdiskussioner m.m.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde -

- Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "inget försvinner, allt finns kvar"

- Ge exempel på minst tre grundämnen

- Förklara vad en kemisk reaktion är och ge exempel på en

- Du ska veta skillnaden på en lösning och en blandning

- Ge två exempel på ämnen som är vattenlösliga

- Ge exempel på två basiska och två sura ämnen.

- Hur kan människan påverka miljön med kemiska ämnen?

- Hur kan kunskaper inom kemin lösa problem?

- Vad händer med vårat avfall/soppor och hur kan vi ta hand om dem?

 

Utvärderingsformer - Hur bedömer vi? Du kommer att få en formativ bedömning under helklassdiskussioner, labborationer och summativ bedömning genom ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6