Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP MLRUS åk 4-6

Skapad 2019-11-02 21:18 i Integration skola Karlshamn
PP ML RUS åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Arbetsområdet: Mitt land och Sverige (jämförelse av olika aspekter).

Innehåll

 

PP i modersmål (ryska)                                                                                   ht 2020 / vt 2021

 

                                           Pedagogisk planering

 

 

Ämne: ryska som modersmål                       Tidsperiod: ht 2020 – vt 2021

 

 

Åk 4-6

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets bety­delse för det egna lärandet i olika skolämnen

 

Syfte 

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna ges förutsättningar att

utveckla förmågan att

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, samt

- reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden

där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Konkretisering av mål

 Du ska kunna:

 

 • Träna dig på att läsa tydligt.

 •  Utöka ditt ordförråd så att du kan använda de när du skriver dina egna meningar eller ge beskrivningar.

 • Skriva en berättelse så att mottagaren kan förstå.

 • Att stava rätt och ha rätt meningsbyggnad.

 • Delta aktivt i samtal och diskussioner och våga framföra dina åsikter

 

 

Centralt innehåll

 

 • Läsa, förstå och tolka olika texter och beredda elevernas läsförmåga genom att förstå texters budskap som står mellan raderna.

 • Strategier för att skriva kortare berättelser och brev så att mottagaren kan förstå.

 •  Jämföra modersmålets struktur med svenskans.

 •  Olika former av samtal.

 • Genomföra enkla muntliga presentationer.

 • Lyssna och förstå innehållet i berättelser.

 • Möta skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 • Berätta om och jämföra och resonera om skolgång, erfarenheter och de viktigaste högtiderna och traditionerna, seder och bruk i länder där modersmålet talas med de svenska traditionerna.

 

Innehåll av undervisningen

 • Arbeta med olika slags texter, såsom ungdomslitteratur, myter, sakprosa, poesi.

 • Arbete med ord, utveckling av ord- och begrepp förrådet, synonymer och motsatser.

 • Arbete med sammanfattningar av texter. Arbete med olika typer av ordböcker. Arbeta med olika medier som innefattar bland annat tidskrifter, Internet, radio och TV.

 • Träna uttal, betoning och satsmelodin. Högläsning. Spel och ordlekar. Arbeta med känsloord. Samtal. Arbete med presentationer i muntlig och skriftlig form. Arbete med textuppbyggnad och språkstruktur. Lästräning. Skrivövningar. Träna på att ge och ta emot instruktioner. Rita bilder till texter och vice versa. Lek och rörelse, pyssel, sång. Högtider, årstider, traditioner, seder och bruk. Temaarbete.

 

 

Läromedel:

 Lärobok: E Geddis, L. Maurer ”Мой  русский язык. 2” , ”Мой русский язык. 3”

 E. Gricenko “Наша Родина - Россия “

 Folksagor. Sagor. Dikter. Berättelser och barnböcker av kända ryska författare:

A. Pusjkin,  L. Tolstoj, K. Tjukovskij, S. Marshak, V. Kataev, S. Mihalkov, N.  Nosov, E. Uspenskij m fl.

Faktaböcker. Tidningar och multimediaprogram. Barnfilmer.

Övningar.

Bilder/illustrationer av olika berömda ryska konstnärer till olika verk av ryska författare.

Internet.

 

 

 

Bedömning

 

Utifrån kriterierna i kunskapsområdena för årskurs 6 bedömer läraren elevens förmåga att:

 

- läsa på modersmål (olika typer av texter)

- skriva på modersmål ; kunna skriva enkla texter

- tala, lyssna och samtala; kunna delta i samtal samt kunna återge innehållet i berättelser

- uttrycka sina känslor  och åsikter

 

- visa respekt för alla kamrater och vara en bra kamrat

 

Bedömningsmatris 4-6 (modersmål ryska)

 

 

Nivå E

Nivå C

Nivå A

Läsa och förstå på modersmål

Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse

Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.

Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.

Skriva på modersmål

Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.

Du uttrycker dig utvecklat med relativt god säkerhet i skrift. Du följer grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du ofta använder och gör utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svensk.

Du uttrycker dig väl utvecklat med relativt god säkerhet i skrift. Du följer grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du ofta använder och gör välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svensk.

Samtala

Du kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

Du kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.

Du kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.

Fråga framför åsikter

I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.

I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. 

 

 

Matriser

Ml
PP MLRUS åk 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: