👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2019-11-02 22:11 i Östra skolan Falun
Planering av arbete med återberättande texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi arbetar med återberättande texter. Vi lär oss hur återberättande texter är uppbyggda med inledning, händelser i kronologisk ordning samt en avslutning. Vi lär oss vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text.

Innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med att lära oss om den återberättande textens struktur.

Vi kommer öva oss på att återberätta något som hänt för varandra.
Vi kommer att göra olika övningar där vi läser andras återberättande texter för att öva de olika delarna som är typiska.
I slutet av området ska du skriva en egen återberättande text om en gemensam händelse.

Kunskapsmål och bedömning

Du ska kunna

 • skriva en inledning
 • skriva händelser i kronologisk ordning
 • skriva en avslutning
 • använda rätt tempus (preteritum)
 • använda några typiska tidsord
 • använda stor bokstav och punkt
 • planera och skriva en återberättande text på egen hand

Du bedöms enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Återberättande text

Grundläggande
Goda
Mycket goda
Du använder dig av olika tidsord i din berättelse.
Du kan med hjälp använda dig av olika tidsord. Du använder ett fåtal olika ord.
Du kan använda olika tidsord och du varierar dem.
Du kan använda dig av många olika tidsord och du varierar dem.
Rätt tidsform på verben i din text.
Du kan med hjälp använda dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
I din text är den största delen av verben i preteritum.
Du använder dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
Du har en kronologisk ordning i din text.
Du kan med hjälp skapa en kronologisk ordning.
De flesta stycken i din text kommer i en kronologisk ordning.
Alla stycken kommer i kronologisk ordning.
Du har en inledning som ger svar på frågorna vem, var, vad och när (varför).
Du kan med hjälp skriva en inledning som ger svar på frågorna.
Du skriver en inledning som ger svar på de flesta frågorna.
Du skriver in inledning som ger svar på alla frågor.
Du kan ge respons muntligt och skriftligt på texter.
Du kan med hjälp ge respons på texter muntligt.
Du kan ge respons på texter både muntligt och skriftligt.
Du kan ge välutvecklad respons på texter både muntligt och skriftligt.