👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 – läsåret 2019/2020

Skapad 2019-11-02 22:41 i Östra skolan Falun
New Champion 4 och andra källor
Grundskola 4 Engelska
Engelskan i åk 4 kommer dels utgå från läromedlet New Champion 4 men vi kommer även använda annat material som t. ex. digitala läromedel.

Innehåll

 

Engelska

Förmåga
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används

Konkretiserade mål
Du kommer att få

 • träna din förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter.
 • träna din förmåga att kommunicera genom det engelska språk.
 • träna din förmåga att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska.
 • utöka ditt ordförråd.
 • träna på några grammatiska strukturer.

Centralt innehåll/ arbetsområden
Vi kommer

 • att lyssna och läsa (tydligt talad engelska) från olika medier.
 • att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
 • att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • i kommunikation träna att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt och skriftligt.
 • göra olika presentationer och talövningar. 
 • träna på att använda oss av olika språkliga strategier för att föra ett samtal. 


Arbetssätt
Textbok, arbetsbok, översättningsövningar
Hörövningar
Högläsning i mindre grupper eller i par
Föra dialoger och intervjuer 
Skrivövningar - gemensamt och enskilt

Grammatik som t.ex. böjning av verb i presens, pluralbildning etc.
Glosor och korta meningar /fraser/ uttryck. 

 

Bedömning sker

under lektioner, vid diagnoser och "kunskapskoller" och då enskilt eller i mindre grupp.

 

Det är viktigt att du är aktiv och använder den engelska du kan under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 4

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig i muntliga framställningar, uttrycka sig i muntlig interaktion samt redogöra för och kommentera innehåll
Du kan delta i enkla samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta aktivt i samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta mycket aktivt i samtal och dialoger i olika ämnesområden.
Du kan ställa och svara på enkla frågor i en intervju så att andra förstår.
Du kan ställa och svara på frågor i en intervju.
Du kan delta i en intervju med fler frågor och svar.
Du kan återberätta det viktigaste i det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört så att andra kan förstå.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört och få med detaljer så att andra kan förstå.
Formulera sig i skriftliga framställningar, uttrycka sig i skriftlig interaktion samt bearbeta egna framställningar
Du kan skriva en enkel text om dig själv, dina intressen och din familj så att andra förstår.
Du kan skriva en text om dig själv, dina intressen och din familj så att andra förstår.
Du kan skriva en mer utvecklad text om dig själv, dina intressen och din familj så att andra förstår.
Du kan göra enkla förbättringar av din text efter respons från läraren.
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren.
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren, kamrater samt ge egna reflektioner.
Använda strategier i interaktionen
Du kan med hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord. Du kan ibland förklara ett ord du inte kan genom att använda andra ord.
Du kan med viss hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord. Du kan ofta förklara ett ord du inte kan genom att använda andra ord.
Du kan själv använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord. Du kan ofta förklara ett ord du inte kan genom att använda andra ord.
Du kan använda några få grammatiska regler
Du kan använda några grammatiska regler
Du kan använda flera grammatiska regler och förklara varför de ska användas.
Jämföra olika områden där engelskan används med egna kunskaper och erfarenheter
Du kan berätta något om levnadssätt i något engelsktalande land.
Du kan berätta om levnadssätt i engelsktalande länder och säga någon likhet eller olikhet mellan länderna.
Du kan berätta om levnadssätt i engelsktalande länder och säga flera likheter och olikheter mellan länderna.