Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talmönster och algebra HT-19

Skapad 2019-11-02 22:56 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 – 9 Matematik
Syfte: Att upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck, ekvationer, koordinatsystem och grafer, allt för att utveckla de matematiska förmågorna.

Innehåll

Dessa ämnesspecifika förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla under detta arbetsområde:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Föra och följa matematiska resonemang, och
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll som vi arbetar med under detta arbetsområde:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 Repetition från år 7 inom området Talmönster och algebra

 • upptäcka struktur i talföljder (TAt1)             
 • upptäcka struktur i talmönster (TAt2)   
 • generalisera utifrån centrala aritmetiska mönster (TAt3)    
 • använda sig av några centrala aritmetiska och geometriska mönster (TAt4)  

 • visa en grundläggande förståelse av ekvationer (TAe1)           
 •    lösa enkla ekvationer formellt med generellt användbara metoder (TAe2)      
 •    identifiera punkter i ett koordinatsystem (TAg1)    
 •    identifiera punkter på en rät linje samt rita rätlinjiga grafer (TAg2)                                          

 

Efter repetition kommer vi jobba med följande moment

 • Upptäcka och generalisera geometriska mönster (TAt5)                                     
 • teckna algebraiska uttryck för omkrets och area för enkla geometriska figurer (TAu1)                             
 • bestämma enkla algebraiska uttrycks värden (TAu2) 
 • förenkla enkla algebraiska uttryck (TAu3) 
 • lösa ekvationer där koefficienter och/eller lösning är ett rationellt tal  (TAe3)  

   

             

  Vilka formativa bedömningar görs?

 • Du kommer att få möjlighet att visa dina förmågor vid diagnoser som vi använder kontinuerligt för att synliggöra kunskapsinhämtningen och därmed upptäcka vad vi eventuellt behöver arbeta ytterligare med.  Vi skall ständigt jobba utifrån fem förmågor
 1. Begrepp
 2. Metod
 3. Problemlösning
 4. Kommunikation
 5. Resonemang

så gör vi under lektionerna

problemlösnings uppgifter (enskilt, grupp och sedan helklass)

Genomgång

enskilt: både på dator och stenciler

Böcker kommer finnas som referenser

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: