👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De enkla maskinerna

Skapad 2019-11-02 23:49 i Östra skolan Falun
För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.
Grundskola 4 Teknik
Vad vet du om de enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen. För mycket länge sedan försökte människan använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Innehåll

 

Elevens mål:
Du ska få ta reda på hur följande maskiner fungerar:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet
 • Block

Du ska få

 • ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen.
 • dra slutsatser vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer.

Du ska få använda och visa

-din förmåga att lösa problem.
-din förmåga att samtala om och förstå ord och begrepp inom arbetsområdet.
-din förmåga att dokumentera ditt arbete i form av skisser med förklarande begrepp, symboler och måttangivelser.
-din förmåga att följa en instruktion.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Vi kommer att

-ha gemensamma genomgångar.
-titta på film om de sex enkla maskinerna.
-göra experiment där vi använder oss att de sex enkla maskinerna; hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen.
-bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.

Bedömningar

Jag kommer att bedöma din förmåga hur du:

 • genomför laborationer, löser problem och dokumentera.
 • förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använder dig av de nya begreppen inom arbetsområdet
 • förstår nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen
 • drar slutsatser vilken lösning som är bäst i olika situationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
De enkla maskinerna

De enkla maskinerna
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vardagliga tekniska lösningar
Hur vardagliga tekniska lösningar samverkar.
Du kan beskriva och ge exempel på tekniska lösningar, såsom de enkla maskinerna.
Du kan förklara hur de tekniska lösningarna, såsom de enkla maskinerna fungerar och hur några delar samverkar.
Du kan förklara hur de tekniska lösningarna, såsom de enkla maskinerna fungerar och hur några delar samverkar. Du kan visa på andra liknande lösningar.
Teknikutvecklingsarbeten
Genomförande av teknikutvecklingsarbeten.
Du kan genomföra mycket enkla tekniklaborationer genom att pröva olika idéer.
Du kan genomföra mycket enkla tekniklaborationer genom att pröva och ompröva olika idéer.
Du kan genomföra mycket enkla tekniklaborationer genom att systematiskt pröva och ompröva olika idéer.
Dokumentation
Dokumentation av arbeten med skisser, texter och modeller.
Du gör enkla dokumentationer av dina arbeten
Du gör utvecklade dokumentationer av dina arbeten.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina arbeten