Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 6A kapitel 2

Skapad 2019-11-03 10:35 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer lära dig mer om skala på kartor och ritningar, att enhetsomvandla volym, jämföra uppskatta och mäta volym. Och att beräkna cirkelns omkrets och area. Kapitlet handlar om skala, volym och cirkeln.

Innehåll

Du kommer att utveckla kunskaper om:

• Skala och dess användning i vardagliga situationer.

• Jämförelse och uppskattning av volym.

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

• Grundläggande geometriska objekt, som cirkeln. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.  

 

Begrepp:

skala, volym, cirkel, radie, cirkelns omkrets, pi, diameter, cirkels area, medelpunkt

 

Bedömning:

Se matrisen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 6A kapitel 2

Behöver träna mer på…
E- jag klarade det
C- jag klarade lätt
A-jag klarade det utan problem
Problemlösningsförmåga
Tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. Tolka resultat och dra någon relevant slutsats.
Begreppsförmåga
Visa och använda kunskaper om: kapitlets begrepp via skala, enhets omvandla volym, och cirkelns beräkningar.
Metodförmåga
Använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar. Utföra beräkningar i skala kopplat till vardagliga situationer – skala på karta/egna sovrum dess mått på bilden kontra måttet i verklighet. Kunna enhetsomvandla volym. Kunna använda metoden för att räkna ut cirkelns omkrets/area.
Kommunikations-och resonemangsförmåga
Beskriva och redovisa kunskaper om skala, volym och cirkeln både via tal och skrift och även ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om kapitlet. Redovisa beräkningar och lösningar till textuppgifter med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: