Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckternas tid - Europa tar form.

Skapad 2019-11-03 11:22 i Österslättsskolan Karlshamn
Det här arbetsområdet handlar om den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika, industrialiseringen och olika förklaringar och konsekvenser till dess uppkomst, samt den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia Geografi
Vi läser om hur Europa växer fram till ett centrum för världshandeln genom upptäckarnas spännande och fantastiska resor. Vi möter på de nya tankar och idéer som sprids över världen som ringar på vattnet. Idéerna som senare bidrar till att tretton kolonier gör sig fria och att bönder tar till vapen I Frankrike för att störta den enväldiga kungen. Vi fokuserar på den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika, industrialiseringen och olika förklaringar och konsekvenser till dess uppkomst, samt den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Innehåll

MÅL

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att;

 • förklara och beskriva orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • få kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under olika tidsperioder (världshandelns framväxt, upptäckarna, renässansen, upplysningen och revolutionerna)
 • förklara och se hur människors villkor påverkas av den tid de lever i.
 • undersöka och se samband mellan olika tidsperioder när det gäller levnadsvillkor och politik.
 • använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser och kunna föra resonemang om människors levnadsvillkor.
 • använda historiska begrepp.

 

UNDERVISNING

Du ska känna till:

 • medeltiden i Europa
 • världshandelns framväxt och hur den utvecklades från ca. 1000-talet till 1800-talet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • faktorerna bakom och orsakerna till den ökade handeln, samt konsekvenserna.
 • de demokratiska idéernas framväxt och betydelse/konsekvenser för den  tiden de skapades i och framtiden.
 • de orsaker/faktorer som låg bakom de olika revolutionerna.
 • viktiga personer och händelser under revolutionernas förlopp.
 • vilka konsekvenser revolutionerna hade för den fortsatta historiska utvecklingen.
 • hur människors levnadsvillkor och samhället förändrades.

Så här arbetar vi:

 • genomgångar och diskussioner då vi antecknar.
 • läsa olika litteratur och arbeta med frågeställningar till dessa.
 • se filmer

BEDÖMNING

Följande förmågor och kunskaper kommer att bedömas:

-förklara och beskriva orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
-beskriva historiska förhållanden, händelser och personer under olika tidsperioder (världshandelns framväxt, upptäckarna, renässansen, upplysningen och revolutionerna)
-förklara och se hur människors villkor påverkas av den tid de lever i.
-undersöka och se samband mellan olika tidsperioder när det gäller levnadsvillkor och politik.
-använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser och kunna föra resonemang om människors levnadsvillkor.
-använda historiska begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sh Ge
HISTORIA

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Eleven har inte nått kunskapsmålen ännu i arbetsområdet
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven behöver träna vidare på att resonera och se samband
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan inte se några utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan inte använda historiskt källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillko.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven har svårigheter att använda historiska källor för att föra resonemang.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: