👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vårt samhälle" (Ung företagsamhet)

Skapad 2019-11-03 11:28 i Kungsklippeskolan Huddinge
Du kommer att komma i kontakt med det samhälle vi lever i. Du får lära dig vad ett samhälle är och hur det är uppbyggt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Vad är ett samhälle? Vad/vilka ingår i ett samhälle? Ser alla samhällen likadana ut? Kan ett samhälle förändras? Detta är några frågeställningar du kommer att möta i det här entreprenöriella arbetet.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Lektionerna ska stimulera din kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva
egna idéer tillsammans med andra.
Lektionerna ska stimulera dina förmågor att tala, lyssna, samtala, argumentera och 
presentera skriftligt och muntligt.

 

Undervisningen

Genom skriftliga och muntliga övningar ska du utforska en fiktiv stad och jämföra den med Stuvsta/Huddinge.
Du kommer att samarbeta med dina klasskamrater och presentera egna idéer och lösningar i arbetsuppgifterna.
Du ska också träna på att fatta beslut i grupp, samt att bygga ett fiktivt samhälle.
Vi kommer att prata om och lära oss om olika yrkesgrupper och hur skatten kommer in som en viktig del i samhället.
Genom en övning se hur pengar cirkulerar i samhället.

Bedömning

Hur du framför dina åsikter och lyssnar på andra.
Hur du samarbetar med dina klasskamrater och får uppgifterna gjorda.
Hur du kan beskriva och förklara vad ett samhälle är och hur det fungerar. 
Hur du kan göra jämförelser mellan det fiktiva samhället och vårt samhälle.
Hur du beskriver och jämför olika yrken och vet vad skatt är.
Hur du förklarar om pengars cirkulation i vårt samhälle.

Uppgifter

 • Ord- och begrepp. Bra att kunna när vi läser om "Vårt samhälle"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6